Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku

Účelem pojištění je minimalizovat škody, které mohou vzniknout konečnému spotřebiteli v důsledku vady výrobku, za kterou

 

Pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě. Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby.

Mám zájem o tento produkt