Pojištění profesní odpovědnosti

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

Vztahuje se na odpovědnost za škodu na životě, zdraví, věci a jinou z nich vyplývající majetkovou škodu, za kterou provozovatel nestátního zdravotnického zařízení odpovídá v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Pojištění lze rozšířit i na odpovědnost za škodu na pronajatých nemovitostech či na věcech zaměstnanců. 

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které byly zapříčiněny až 3 roky před počátkem pojištění a které byly ohlášeny do 3 let po jeho zániku.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání ekonomických a právnických profesí

Zahrnuje odpovědnost za čistou finanční škodu, za kterou pojištěný odpovídá v souvislosti s výkonem povolání.

 

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které byly zapříčiněny až 3 roky před počátkem pojistění a které byly ohlášeny do 3 let po jeho zániku. Vztahuje se také na škodu na životě, zdraví a věci způsobenou provozní činností pojištěného, včetně náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby.

 

Pojištění managementu

Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobila fyzická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu a dozorčí rady nebo v souvislosti s výkonem jiné vedoucí funkce v podniku. Pokud porušením povinností pojištěných osob vznikne přímo obchodní společnosti nebo třetí osobě finanční škoda bude ze strany pojišťovny uhrazena společně s náklady právního zastoupení v případném soudním sporu.

Pojištění managementu chrání jak soukromý majetek odpovědného managera, tak i majetek samotné obchodní společnosti.

Mám zájem o tento produkt