Pojištění strojů

Jedná se o speciální druh pojištění, který vhodně doplňuje souhrnné pojištění majetku. Je koncipováno jako"Allrisk pojištění", tedy zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Předmětem pojištění mohou být stroje nebo strojní zařízení, které jsou schopny zahájení práce nebo jsou již v provozu. Toto pojištění se vztahuje i na škody způsobené lidským faktorem.

Pokud kient nemá sjednáno souhrnné pojištění majetku, lze tato rizika dopojistit i v rámci pojištění strojů.

Mám zájem o tento produkt