Souhrnné pojištění majetku

Pojištění majetku se sjednává na novou hodnotu nebo na časovou hodnotu. Předmětem pojištění mohou být budovy a věci movité.

nová hodnota - částka, kterou je nutno vynaložit na znovu pořízení nové věci

časová hodnota - hodnota snížená o opotřebení majetku

 

Nabízíme pojištění majetku proti následujícím rizikům:

 • požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla
 • vichřice nebo krupobití
 • povodeň nebo záplava
 • zemětřesení
 • výbuch sopky
 • sesuv půdy
 • lavina a tíha sněhu
 • kouř
 • rázová vlna způsobená nadzvukovým  letadlem 
 • voda ze sprinklerových hasicích zařízení
 • voda z vodovodního zařízení
 • krádež vloupáním a loupež

Pojištění lze dále rozšířit dle individuálních potřeb klienta.

Mám zájem o tento produkt