Mimosoudní řešení sporů


Klient, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku, je oprávněn obrátit se v případě právního sporu plynoucího ze smlouvy s Bankou na finančního arbitra České Republiky (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69,110 00 Praha 1). Podle povahy sporu může být k mimosoudnímu řešení příslušný i jiný orgán.V případě konkrétního sporu vynaloží Klient a Banka maximální úsilí vyřešit spor smírnou cestou. Nepodaří-li se to, informuje Banka Klienta o orgánu příslušném k mimosoudnímu řešení daného sporu.