Pojištění schopnosti splácet úvěr či hypotéku

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG nabízí svým klientům ke spotřebitelskému úvěru či hypotéce pojištění schopnosti splácet a to prostřednictvím svých úvěrových poradců.

 

Chcete si zajistit schopnost splácet půjčené prostředky?

Máme pro Vás řešení. Stačí si prostřednictvím našich úvěrových poradců sjednat pojištění UNIQA – pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr či hypotéku.

 

Pro koho je produkt určen?

Pro osoby s trvalým pobytem v ČR ve věku mladší 65-ti let.

 

Pojištění Vám nabízíme v různých variantách:

Varianta Standard:

 • smrt z jakýchkoli příčin
 • invalidita třetího stupně
 • dlouhodobá pracovní neschopnost

Varianta Premium:

 • smrt z jakýchkoli příčin
 • invalidita třetího stupně
 • dlouhodobá pracovní neschopnost
 • nedobrovolná ztráta zaměstnání

V případě úmrtí či vzniku invalidity třetího stupně je uhrazen nesplacený dluh. V případě pracovní neschopnosti a nedobrovolné ztráty zaměstnání jsou po stanovenou dobu hrazeny měsíční splátky úvěru za klienta.

 

U hypotečních úvěrů je pojistné stanoveno v procentech z měsíční splátky:

 • Standard 7,007%
 • Premium 10,167%

U spotřebitelských úvěrů do 300.000 Kč:

 • Standard fixní pojistné 80,- Kč měsíčně
 • Premium fixní pojistné 105,- Kč měsíčně

 

Klient se stává pojištěným podpisem žádosti o přistoupení do pojištění k rámcové pojistné smlouvě mezi UNIQA pojišťovnou, a.s. a Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG.

Počátkem pojištění je den prvního čerpání úvěru a v případě dodatečně uzavřeného pojištění se počátek pojištění stanoví na den účinnosti příslušného dodatku ke smlouvě o úvěru. Konec pojištění je poslední den platnosti smlouvy o úvěru.

Úplné znění podmínek týkajících se tohoto pojištění je uvedeno v rámcové pojistné smlouvě a ve všeobecných pojistných podmínkách zde.

Mám zájem o tento produkt