Autopojištění

Vaše firemní vozy jsou s Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG vždy dobře pojištěny. Nový vůz je třeba pojistit. My Vám toto pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) nabízíme.

Povinné ručení:

  • povinnost uzavřít toto pojištění je dána zákonem, nesplnění této povinnosti je sankcionováno jako přestupek
  • za provozování vozidla bez nehody získáváte BONUS
  • BONUS je možné převést také od jiných pojišťoven

K povinnému ručení si můžete sjednat další pojištění:

  • základní havarijní pojištění
  • doplňková havarijní pojištění
  • pojištění skel vozidla
  • pojištění zavazadel ve vozidle
  • pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla
  • úrazové pojištění osob ve vozidle