Pojištění odpovědnosti za škodu

Finanční zabezpečení pro firemní klienty

Pro případ, že během provozní činnosti Vašeho podniku Váš produkt vykazuje vadu, a mohou tak vzniknout škody, je potřeba mít spolehlivou ochranu. Přesně pro takové situace bylo vyvinuto pojištění odpovědnosti za škodu. Zaručuje Vaší firmě finanční jistotu v otázkách odpovědnosti.

Pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti způsobí třetí osobě. Pojištění zahrnuje veškerou náhradu nákladů v souvislosti s případem škody, jako například náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby.