Rizikové životní pojištění

Allianz ŽIVOT

Jedna smlouva pro všechny situace!

Invalidita je z finančního pohledu nejzávažnějším rizikem.  Víte, že při dlouhodobé invaliditě Vám může pro dorovnání Vašeho bývalého příjmu chybět i několik milionů korun ? Proto Vám může pomoct toto připojištění udržet chod Vaší domácnosti, zajistit vzdělání Vašich dětí (škola a kroužky), platit závazky a náklady na bydlení. Může uhradit i náklady na nákup invalidního vozíku, rehabilitaci, potřebné léky či rekonstrukci domácnosti. Chcete, aby bylo o Vaši rodinu či blízké postaráno i ve chvíli, kdy toho Vy už nebudete schopni? V případě Vaší smrti budou splaceny Vaše závazky (např. hypotéka) a postaráno o finance pro Vašeho partnera a děti.


Jedna smlouva pro všechny situace

 • Pojištění PRO ÚVĚR k hypotéce či úvěru
 • Pouze ochrana, žádné investice - rizikové pojištění bez investic
 • Pro celou rodinu, dospělé i děti
 • Odměna za zdravý životní styl bez kouření a za férovou cenu
 • Cena za každou část pojistné ochrany je znát samostatně a nemění se po celou dobu trvání pojištění
 • S garancí nejvyššího plnění pro závažné úrazy, s okamžitou výplatou plnění při úrazu
 • Zajištění výpadku příjmu -  pracovní neschopnost, invalidita, smrt
 • Pokrytí nákladů na léčení - závažné nemoci, hospitalizace, denní odškodné, trvalé následky úrazu
 • Zproštění od placení pojistné smlouvy v případě invalidity či smrti
 • Pojištění PRO boj s rakovinou
 • Pojištění PRO ŽENY
 • Až 6 osob na jedné smlouvě ( dospělí/děti )


  Parametry pojištění:
 
 • PRO úvěr
  Připojištění je určeno k zajištění schopnosti splácet finanční závazky (hypotéka, půjčky atd.) v případě smrti, invalidity nebo závažné nemoci pojištěného. Můžete si nastavit klesající pojistnou částku dle úroku daného úvěru.
 • Smrt - Zabezpečení pozůstalých
  Potřebujete zabezpečit pozůstalé (rodina či lidé, kteří jsou na pojištěného finančně odkázáni) ?
  V připojištění můžete volit pojistnou ochranu ve variantě konstantní, či klesající nebo i s výplatou důchodu pro pozůstalé.
 • Invalidita
  Připojištění je určeno např. k úhradě nákladů za nákup invalidního vozíku, rehabilitací, potřebných léků či rekonstrukci domácnosti a k zajištění jejího chodu v případě invalidity pojištěného (dlouhodobý pokles pracovní schopnosti). Použití vyplacené částky však není nijak omezeno.
 • Pracovní neschopnost
  Účelem připojištění je zajištění výpadku příjmu v případě pracovní neschopnosti pojištěného, která trvá déle než stanovený počet týdnů (2, 4 nebo 8 týdnů).
 • Závažné nemoci
  Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě závažné nemoci nebo operace pojištěného. Užití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na léčbu, lázně nebo na pokrytí nákladů spojených se změnou životního stylu vynucenou závažným onemocněním.
 • Hospitalizace 
  Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě hospitalizace pojištěného. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na nadstandardní péči, zajištění provozu domácnosti během pobytu v nemocnici atd.
 • Denní odškodné
  Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě úrazu. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na úhradu léčení, zdravotních pomůcek nebo rehabilitace či pokrytí výpadku příjmu během léčení úrazu.
  Garance navýšení pojistného plnění na dvojnásobek u hospitalizace z důvodu úrazu.
 • Trvalé následky úrazu
  Účelem připojištění je zajištění prostředků v případě úrazu, který zanechá trvalé následky. Použití vyplacené částky není nijak omezeno, peníze lze použít například na úhradu léčení, zdravotních pomůcek, rehabilitace nebo nákladů souvisejících se změnou životního stylu z důvodu trvalých následků.
  Garance výplaty nejvyššího plnění na trhu u vážnějších následků úrazu.
 • Zproštění od placení
  Připojištění je určeno k zajištění platby pojistného za tuto smlouvu v případě invalidity nebo smrti pojištěného. Zproštění se obvykle vztahuje na celé běžné pojistné a to nejdéle do konce ujednané pojistné doby smlouvy.
 • PRO ŽENY
  Závažná onemocnění a operace
  Speciální připojištěním PRO ŽENY Vám pomůže v obtížných životních situacích a přizpůsobí se dokonale Vašim potřebám a obtížným situacím formou finanční pomoci v případě závažného onemocnění nebo operace (například rakovině in situ, artritidě, rekonstrukci prsu po operaci, operaci obličeje). Také těhotenské nebo porodní komplikace zahrnující embolii, chirurgické odstranění dělohy, mimoděložní těhotenství a další nepříjemné komplikace. Dokonce i závažné postižení narozeného dítěte ( například nemoc motýlích křídel či Downův syndrom ).
 • PRO boj s rakovinou
  Unikátní připojištění pro dospělé i děti, které vyplácí pojistné plnění nejen na začátku onemocnění, ale i v průběhu léčení.
  V případě diagnózy rakoviny je pojistné plnění dále navyšováno dle nastalých následných událostí, v souvislosti se zhoubnými nádorovými onemocněními.