Co dělat v případě pojistné události?

Klient má povinnost nahlásit pojistnou událost nejpozději do 60 dnů po jejím vzniku. Doporučujeme však pojistnou událost hlásit co nejdříve!

Hlásit pojistnou událost můžete:

  • telefonicky na telefonní lince 488 125 125
  • písemně na adrese: UNIQA pojišťovna, a.s, sekce pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6
  • e-mailem na adresu: uniqa@uniqa.cz