Dětské konto

Konto, které roste spolu s dítětem.

Toto konto je určeno dětem od narození až do osmnácti let. Vaše děti se tak mohou naučit zacházet s účtem a hospodařit s penězi. S dětským kontem obdržíte vkladní knížku s tříměsíční výpovědní lhůtou a atraktivní úrokovou sazbou (2,0 % p.a.).

Samozřejmě máte (jakožto zákonní zástupci) i zde možnost měsíčního výběru až do výše 3.000,- Kč bez poplatku. Děti mohou svými úsporami disponovat od šesti let. Za tímto účelem jim vystavíme identifikační kartu.

Děti starší patnácti let mohou vybírat s občanským průkazem.

Úroková sazba 2.0 % per anno je limitována max. úložkou 100.000,- Kč.