Ochrana osobních údajů

Zde najdete aktuální informace k ochraně osobních údajů.

Informace o ochraně údajů k webové stránce

My, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, Vás srdečně vítáme v naší internetové prezenci. Váš zájem nás velice těší, proto bychom Vám chtěli návštěvu naší internetové prezence co možná nejvíce zpříjemnit, a to i formou zodpovědného zacházení s Vašimi osobními údaji, které plně odpovídá ustanovení právních přepisů.

V případě, kdy v následujícím textu zmiňujeme úpravu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je Vám toto k dispozici ke stažení zde.

Při zpracování Vašich osobních údajů v rámci této internetové prezence platíme za "správce" ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR.

Kontaktovat nás můžete na:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, Wörthstraße 14, 92637 Weiden i. d. OPf., Německo

Telefon: 0049 (0)961 84-0, fax: 0049 (0)961 84-111
E-mail: info@vr-nopf.de

Kontakt na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Při zpracování Vašich osobních údajů v rámci této internetové prezence platíme za "správce" ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR.

 

Kontaktovat nás můžete na:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, Wörthstraße 14, 92637 Weiden i. d. OPf., Německo

Telefon: 0049 (0)961 84-0, fax: 0049 (0)961 84-111
E-mail: info@vr-nopf.de

Kontakt na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Datenschutzbeauftragter der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Wörthstraße 14
D-92637 Weiden i. d. OPf.
Německo

Telefon:           0049 (0)961 84-0
E-mail:             datenschutz@vr-nopf.de

Kontakt na osobu poskytující podporu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů v našem odštěpném závodě v České republice:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - podpůrné pracoviště o. z. ČR

Kubelíkova 4
CZ-350 02 Cheb
Česká republika
Telefon:           00420 354 524 5-11
Fax:                 00420 354 524 5-19
E-mail:             datenschutz@vr-nopf.de

Tyto informace o ochraně údajů platí pro internetovou prezenci, kterou nabízí Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG. Na případné, z naší internetové nabídky dostupné nabídky jiných poskytovatelů služeb (nabídky třetích stran) se naše informace o ochraně údajů nevztahují. 
V tomto případě neneseme za zpracování Vašich osobních údajů v rámci takových nabídek třetích stran žádnou odpovědnost ve smyslu čl. 4 bod 7 GDPR.

Zpracování údajů s odkazem a bez odkazu na osoby

Návštěva naší internetové stránky

V zásadě můžete naši internetovou prezenci navštívit, aniž byste nám museli sdělit Vaší totožnost. V tomto případě získáváme pouze následující údaje

·        Vaši IP adresu

·        název dotazované stránky resp. souboru a datum a čas dotazu

·        objem přenášených dat a

·        údaj, zda byl dotaz úspěšný.

Tyto údaje se využívají výhradně k administraci a optimalizaci internetové nabídky.

IP adresa může představovat osobní údaj, protože z ní lze za určitých podmínek prostřednictvím podání informace ze strany příslušného poskytovatele internetových služeb odvodit totožnost vlastníka použitého přístupu k internetu.

Vyhodnocení IP adresy provádíme pouze při útoku na naši internetovou infrastrukturu. V takovém případě máme na zpracování IP adresy oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Tento oprávněný zájem vyplývá z potřeby odvrácení útoku na naši internetovou infrastrukturu a zjištění zdroje útoku za účelem zajištění trestního a občanskoprávního postihu osoby, která je za útok zodpovědná, a za účelem efektivního předcházení dalším útokům.

Nevyskytnou-li se žádné indicie, které by nasvědčovaly útoku na naši internetovou strukturu, bude IP vymazána. Tento výmaz se provádí pravidelně každých 7 dní.

Používání souborů cookie

V rámci naší internetové nabídky využíváme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče ukládají na harddisku Vašeho počítače.

Fuknční

Používáme především tzv. funkční soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek a poskytování základních funkcí. Funkční soubory cookie slouží k řízení internetového připojení během vaší návštěvy a k zobrazení funkcí naší internetové nabídky. Kromě toho vám mohou být některé funkce našich webových stránek poskytnuty pouze pomocí souborů cookie. Jedná se jak o vlastní moduly Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG nebo moduly jejích poskytovatelů technických služeb (např. důchodová kalkulačka, kalkulačka provozních prostředků, kalkulačka důchodové mezery), tak o moduly třetích stran - poskytovatelů služeb a partnerů ze skupiny společností. Jedná se například o funkce potřebné k podání žádosti o financování a/nebo k jeho uzavření prostřednictvím webových stránek, k nákupu valut nebo drahých kovů, k účasti v soutěžích, k používání speciálních vyhledávacích funkcí (např. vyhledávač poboček/ bankomatů), ale také k možnosti využívat speciální redakční obsah (např. online vydání tištěných časopisů, newfeed, videa, chaty, ankety nebo soutěže a další kampaně partnerů Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG). Funkční soubory cookie slouží k zabezpečení našich webových stránek a k ochraně komunikace mezi Vaším prohlížečem a našimi servery.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro výše popsané účely, se obvykle automaticky vymažou po zavření prohlížeče (tzv. soubory cookie relace). Pouze v několika jednotlivých případech zůstávají tyto soubory cookie uloženy ve vašem koncovém zařízení i po zavření prohlížeče a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek, i když jste mezitím prohlížeč zavřeli, např. proto, abychom mohli snadněji rozpoznat, zda jste souhlasili s určitými funkcemi webových stránek a souvisejícím zpracováním údajů (tzv. trvalé soubory cookie). V těchto případech je maximální doba skladování jeden rok.

Používání námi nastavených souborů cookie je proto nezbytné, abychom vůbec mohli poskytovat naši platformu a její základní funkce a také abychom je mohli průběžně optimalizovat.

Zpracování údajů a přístup k těmto souborům cookie pro výše popsané účely se tak zakládá na § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG (německý zákon o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikace) . Jakékoli následné zpracování údajů v této souvislosti se zakládá na čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytnout návštěvníkům našich webových stránek, jak je vysvětleno výše, řádně fungující a atraktivní internetovou nabídku a zajistit, aby návštěva a používání webových stránek byly co nejpříjemnější a nejefektivnější.

Některé prohlížeče mají ukládání cookies již aktivováno v základním nastavení. Pokud si ukládání cookies nepřejete, můžete toto nastavení Vašeho prohlížeče upravit. O tom, jak v tomto případě postupovat, se informujte u poskytovatele Vašeho prohlížeče. V případě, že se rozhodnete cookies blokovat, se může stát, že nebudete moci využít některých částí naší internetové nabídky.

Preferenční

Abychom vám při používání našich webových stránek poskytli optimální podporu a usnadnili vám jejich používání, je možné uložit vámi provedená nastavení. Pokud tyto funkce nabízíme na našich webových stránkách, budou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze v případě, že jste nám k tomu dali souhlas, a jsme tedy oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Další podrobnosti o personalizačních souborech cookie naleznete v části soubory cookies.

Marketingové

Pokud používáme marketingové soubory cookie, používáme je k tomu, abychom vám mohli zobrazit přizpůsobený obsah, který odpovídá vašim zájmům. Můžeme například rozpoznat, jaký obsah jste si na našich stránkách prohlíželi. Tyto údaje nepředáváme třetím stranám. Tyto soubory cookie nastavujeme pouze s vaším souhlasem pro účely zde popsané (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Další podrobnosti o marketingových souborech cookie naleznete na adrese cookies.

etracker

Provozovatel těchto webových stránek využívá k analýze údajů o používání služeb společnosti etracker GmbH z německého Hamburku (www.etracker.com). Soubory cookie se používají ke statistické analýze používání těchto webových stránek jejich návštěvníky a k zobrazování obsahu nebo reklamy související s používáním. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč do koncového zařízení uživatele.Soubory cookie společnosti etracker neobsahují žádné informace, které by umožnily identifikaci uživatele.

Údaje generované službou etracker jsou zpracovávány a ukládány společností etracker jménem provozovatele těchto webových stránek výhradně v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám na ochranu údajů. Společnost etracker byla v tomto ohledu nezávisle auditována a certifikována a získala pečeť ochrany údajů ePrivacyseal.

Zpracování údajů se provádí na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) (oprávněný zájem) nařízení EU o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679). Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší online nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromí našich návštěvníků obzvláště důležité, je IP adresa v nejranější možné fázi anonymizována společností etracker a přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení jsou u společnosti etracker převedeny na jedinečný klíč, který není přiřazen k osobě. Společnost etracker tyto údaje nepoužívá žádným jiným způsobem, nekombinuje je s jinými údaji ani je nepředává třetím stranám.

Proti výše uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku, pokud se jedná o osobní údaje. Vaše námitka pro vás nebude mít žádné nepříznivé důsledky.

Další informace o ochraně údajů ve společnosti etracker naleznete zde.

Navázání kontaktu a komunikace

Na některých stránkách můžete za účelem korespondence s námi zadat do datových políček požadované osobní údaje.

Vámi dobrovolně, například v rámci dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře, poskytnuté údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za účelem korespondence a komunikace s Vámi. V tomto případě ukládáme a používáme údaje, které jste nám v dotazu poskytli, a Vámi uvedené kontaktní údaje ke splnění účelu spojeného s jejich předáním, např. ke zpracování vašeho dotazu vč. případných dodatečných dotazů nebo k navázání kontaktu s Vámi na základě Vašeho požadavku. Právním základem pro takové ukládání a využití těchto osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR, pokud tyto údaje poskytujete za účelem navázání obchodního vztahu s námi, nebo pokud již obchodní vztah se společností Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG existuje. Pouze v tomto případě je poskytnutí osobních údajů nutné ve smyslu čl. 13 odst. 2 e) GDPR. V ostatních případech se tyto osobní údajů ukládají a používají na základě čl. 6 odst. 1 věty. 1 písm. f) GDPR, přičemž je naším oprávněným zájmem pečlivé zpracování Vaší žádosti. Tyto Vaše osobní údaje, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost nebo oprávnění k jejich dalšímu uložení, smažeme po splnění nebo vyřízení účelu, ke kterému jste nám je poskytli.

Založení a zobrazení profilu

V určitých oblastech naší internetové prezence si můžete dobrovolně založit profil, ve kterém si můžete ukládat údaje a ty poté otevírat a zobrazovat. V těchto profilech se pak ukládají Vámi zadané údaje a výsledky z Vámi prováděných akcí (např. příkladné výpočty), které si můžete kdykoliv otevřít.

V profilu v rámci naší internetové nabídky, lze, pokud uvedete všechny údaje, ukládat následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresu,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • datum narození,
 • Výpočetní funkce a výsledky výpočtů: Nabízíme tzv. kalkulačky, jejichž pomocí můžete provádět analýzy k rozličným tématům (např. zaopatření ve stáří nebo financování nemovitosti) speciálně přizpůsobené Vaší osobní situaci. Zadáním údajů do příslušných políček a následným stisknutím barevně označeného tlačítka „dále" na konci masky budou tyto údaje výlučně k účelu jednorázového vyhodnocení přeneseny do našeho interního systému zpracování dat. Použití kalkulaček je dobrovolné. Některé z těchto potřebných údajů jsou však označeny jako povinné, protože jsou nezbytné pro výpočet výsledku analýzy. V některých případech bude v návaznosti na proces zadávání údajů shrnut výsledek jejich analýzy do PDF-souboru, který můžete vygenerovat kliknutím na příslušný odkaz nebo tlačítko a poté vytisknout nebo lokálně uložit ve Vašem zařízení. Veškeré údaje pak zcela vymažeme a neposkytneme je žádným způsobem třetím stranám. U některých kalkulaček lze, pokud si to přejete a potvrdíte v příslušném okénku, údaje, které jste zadali do políček, ukládat za účelem pozdějšího vyhodnocení. V tomto případě uložíme na Vašem zařízení tzv. soubor cookie, který tam zůstane uložen i po vypnutí prohlížeče. K ukládání souborů cookie musíte udělit souhlas v nastavení Vašeho prohlížeče. Dokud jsou na Vašem zařízení soubory cookie uloženy, můžeme v nich uložené údaje v případě opakovaného použití kalkulačky automaticky doplňovat do příslušných datových políček. Kromě toho, pokud si to přejete, lze u některých kalkulaček zaslat údaje zadané do políček a výsledky výpočtů poradci v rámci žádosti o kontakt.

Přitom v žádném případě nedochází k ukládání údajů o využití. Vaše profily jsou založeny výhradně na Vašich údajích. Neprovádíme žádné automatické profilování na základě vašeho pohybu na stránkách nebo dalších informací. Přístup ke každému Vašemu profilu je chráněn heslem a pro třetí strany možný pouze tehdy, kdy přenos sám iniciujete.

Založíte-li si v naší v naší internetové prezenci profil, dojde tím mezi námi k uzavření dohody o uložení a poskytnutí příslušného profilu. Zpracování Vašich osobních údajů je proto legitimováno ve smyslu čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Samostatné vymazání Vašich osobních údajů uložených v profilu z naší strany zásadně neprovádíme. Vy máte ale možnost, jednotlivé údaje ve Vašem profilu měnit nebo vymazat, či dokonce smazat celý profil, čímž dojde k vymazání i všech v něm uložených osobních údajů.

IT-aplikace jiných poskytovatelů

Do naší internetové prezence jsou integrovány i informační aplikace poskytované třetími stranami ("partnery")  [např. kalkulačka pro výpočet financování, burzovní informace, databanka s nemovitostmi]. Tyto aplikace jsou provozovány těmito partnery a umístěny na jejich serverech. Zpracování osobních údajů přitom probíhá pouze v takové míře, která je nutná pro provedení služeb nabízených společně s příslušnou informační aplikací. Nezapomeňte prosím, že využití takové aplikace podléhá úpravě ochrany osobních údajů příslušného partnera, který je správcem ve smyslu čl. 4 bod 7 GDPR. Pokud v této souvislosti předáváme Vaše osobní údaje partnerovi, probíhá toto předávání na základě Vašeho souhlasu a je tedy podle čl. 6 odst. 1 a) GDPR zákonné.

Google Maps

Tato internetová prezence používá službu Google Maps ke znázornění map, k poskytnutí funkce vyhledávání určitých míst a k vytváření dojezdových tras k těmto místům. Google Maps („Google“) provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Pokud navštívíte naši internetovou nabídku, neznázorní se přímo služba Google Maps, ale nejprve pouze její zástupný znak (např. jako statický obrázek mapy), takže Google v případě zobrazení internetové nabídky neobdrží žádné Vaše osobní údaje. Služba Google Maps Vám bude k dispozici až poté, co kliknutím na příslušné tlačítko v zástupném znaku udělíte souhlas s předáním Vašich údajů společnosti Google. Teprve poté dojde k přímému předání informací o Vámi hledaných místech, Vaší IP-adresy a technických údajů Vašeho počítače a prohlížeče společnosti Google. Pokud je služba Google Maps aktivována, jsou informace o dotazovaných místech vč. výše uvedených údajů předávány společnosti Google v reálném čase již během Vašeho zadávání údajů, aby Vám mohla být nabídnuta místa, která by potenciálně mohla odpovídat Vámi hledanému místu (např. tzv. funkce Autocomplete). Společnost Google může tyto údaje předávat i mimo EU resp. Evropský hospodářský prostor, a to především na servery společnosti Google usídlené v USA. Pokud jste během aktivace služby Google Maps přihlášeni ve Vašem uživatelském účtu Google, může Google Vaše dotazy spojit s Vaším účtem. Chcete-li takovému spojení zabránit, musíte se nejprve z Vašeho uživatelského účtu odhlásit a nastavit ho tak, aby byl aktivován tzv. modus Inkognito.

Upozorňujeme, že společnost Google používá předávané údaje nejen k poskytnutí funkcí služby Google Map, ale i pro jiné vlastní účely, tedy např. pro zlepšení jejích služeb. Společnost Google provádí v rámci služby Google Maps vlastní samostatné zpracování Vašich osobních údajů, na které nemáme žádný vliv.

Na webové stránce www.google.de naleznete další odkazy v souvislosti s Google Maps:

Dokud nedáte společnosti Google souhlas se zpracováním údajů, budou Vaše požadavky na polohu zpracovány námi a předány společnosti Google, aby určila vámi hledanou polohu. Společnost Google obdrží pouze žádost bez jakýchkoli informací o Vás, takže vás nemůže identifikovat ani jinak vyvozovat závěry o vaší osobě. Zpracování údajů v této souvislosti je založeno na oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytovat efektivní, úplné a aktuální odpovědi na vaše vyhledávací dotazy, k čemuž využíváme také rozsáhlé soubory dat společnosti Google.

Zpracování údajů v souvislosti s aktivovanou službou Google Maps se provádí s Vaším souhlasem, a tedy na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Pro předávání údajů do USA jsme se se společností Google dohodli na standardních doložkách o ochraně údajů, které schválila Komise EU, a v těchto doložkách jsme se také dohodli na zavedení vhodných ochranných opatření pro konkrétní případ, která mohou zahrnovat také šifrování údajů v závislosti na potřebě ochrany. Předávání údajů na servery společnosti Google v USA se proto zakládá na čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

Odkazy na sociální média

Naše internetová prezence obsahuje propojení se sociálními sítěmi, např. se sociální sítí Facebook, Twitter a Xing. V případě návštěvy částí naší internetové prezence, které obsahují taková propojení, nedochází k žádnému předávání osobních údajů provozovatelům těchto sítí. Vaše osobní údaje obdrží provozovatel sociální sítě teprve poté, když kliknutím na příslušný odkaz navštívíte jeho sociální síť. Bližší informace o probíhajícím zpracování osobních údajů při návštěvě sociální sítě a o správci ve smyslu čl. 4 bod. 7 GDPR získáte na webové stránce příslušné sociální sítě.

Messaging služby

Zasláním prvotní zprávy podniku uvedenému v impresu (dále jen zasílatel) uděluji podle č. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlas, aby zasílatel používal mé osobní údaje (např. jméno a příjmení, telefonní číslo, messenger-ID, profilové foto, zprávy) k přímé komunikaci a k ní nutnému zpracování údajů při použití zvoleného messengeru. Pro použití této služby je třeba mít u příslušného poskytovatele založený messaging účet.

Odpovědný poskytovatel messengeru je u aplikace

 • Whatsapp společnost WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, Zásady ochrany osobních údajů k nahlédnutí na https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy
 • Facebook Messenger společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Zásady ochrany osobních údajů k nahlédnutí na www.facebook.com/about/privacy
 • Insta News společnost Pylba Inc., 314 27th Avenue, San Mateo, CA, 94403, USA, Zásady ochrany osobních údajů k nahlédnutí na apps.pylba.com/privacy

Jsem si vědom, každý příslušný poskytovatel obdrží osobní údaje (především s komunikací spojená metadata), jež budou zpracovány také na serverech umístěných ve státech mimo EU (např. v USA), které negarantují adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Společnosti Whatsapp Inc a Facebook Inc jsou ale certifikovány pod systémem Privacy-Shield, čímž garantují dodržení evropského práva o ochraně osobních údajů. Další informace jsou obsaženy ve výše uvedených směrnicích pro ochranu osobních údajů příslušného messengera. Zasílatel nedisponuje žádnými přesnými informacemi o zpracování osobních údajů příslušným poskytovatelem a nemá na toto zpracování žádný vliv.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat zadáním „STOP“ v příslušném messengeru.

Pro smazání veškerých údajů uložených u našeho poskytovatele služeb zašlete prostřednictvím Vašeho messengeru zprávu s textem „ALLE DATEN LOESCHEN“ / vymazat veškeré údaje.

Poskytnutí této služby zajišťuje společnost WhatsBroadcast GmbH, Schwanthalerstraße 32, 80336 München, Německo, která je zpracovatelem zakázek zasílatele.

Souhlas

Další zpracování Vašich osobních údajů nad výše uvedený rámec se provádí zásadně pouze v případě, že jste nám k tomu udělil Váš souhlas a my jsme tak k němu oprávněni ve smyslu č. 6 odst. 1 a) GDPR. Některé oblasti naší internetové prezence Vám poskytují možnost k udělení takového výslovného souhlasu. V takovém případě Vám sdělíme, k jakému účelu budou Vaše osobní údaje po udělení Vašeho souhlasu zpracovány a jak dlouho je budeme ukládat.

Další zpracování na základě oprávněného zájmu

V případě potřeby zpracováváme Vaše osobní údaje nad rámec vlastního plnění s Vámi uzavřené smlouvy nebo Vámi uděleného souhlasu za účelem zachování našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran, a to tehdy, pokud posouzení v daném případě neprokáže, že Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů mají před těmito zájmy přednost (srov. čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Takové zpracování může zahrnovat:

 • prověrku a optimalizaci metod ohledně analýzy potřeb a přímého oslovení klientů;
 • reklamu, průzkum trhu a veřejného mínění, pokud jste použití Vašich osobních údajů neodmítli;
 • uplatňování právních nároků a obhajoba v případě právních sporů;
 • zajištění bezpečnosti IT a na IT založeného provozu banky;
 • zamezení a řešení trestní činnosti;
 • opatření k řízení obchodní činnosti a vylepšování služeb a produktů.

Vaše práva jako uživatele naší internetové stránky

Každá dotčená osoba má právo na přístup k informacím podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz jejích osobních údajů podle čl. 17 GDPR, pokud výmazu nebrání oprávněné důvody (čl. 17 odst. 3 GDPR) a právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR. Pro právo na přístup k informacím platí omezení podle § 28 odst. 2-4 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a pro právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů omezení podle § 29 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Pokud nám poskytujete údaje, které se Vás týkají, a my tyto zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem plněních smluvních povinností (např. údaje z Vašeho profilu), můžete nás požádat buď o jejich vydání ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo, je-li to technicky možné, o jejich předání dalšímu správci (tzv. právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR). Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

Odvolání uděleného souhlasu

Každý Váš výslovný nebo konkludentní souhlas, který jste nám udělil, můžete kdykoliv s budoucím účinkem odvolat.

Informace o právu vznést námitku podle čl. 21 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

a.    Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě článku 6 odst. 1 e GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a článku 6 odst. 1 f GDPR (zpracování údajů na základě uvážení zájmů); toto platí i pro profilování založeného na těchto ustanoveních ve smyslu článku 4 bod 4 GDPR, které využíváme pro posouzení bonity a marketingové účely.

Pokud vznesete námitku, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže můžeme pro toto zpracování prokázat závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo toto zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

b.    V jednotlivých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem provozování přímého marketingu. Máte právo vznést pro tento marketing kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají; toto zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Vznesete-li námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Námitka nevyžaduje žádnou pevnou formu a zasílá se, pokud možno, na:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Datenschutzbeauftragter
Wörthstr. 14
D-92637 Weiden i. d. OPf.
Německo

Tel.:                 0049 (0)961 84-0
E-mail:             datenschutz@vr-nopf.de

Uplatnění všech práv jako ''uživatel naší internetové stránky'' je zásadně bezplatné.

V případě zjevně neopodstatněných nebo – především pro časté opakování – nepřiměřených žádostí jsme podle čl. 12 odst. 5 GDPR oprávněni buď

a.         uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s provedením požadovaných úkonů; nebo

b.         odmítnout žádosti vyhovět.

Pro uplatnění Vašich práv se prosím obraťte na našeho výše uvedeného podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten Vám ochotně poskytne další informace k ochraně osobních údajů.

Výmaz a doba ukládaní údajů

Pokud není uvedeno jinak, ukládáme osobní údaje pouze po dobu nutnou pro splnění sledovaných účelů.

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel jejich zpracování. Brání-li výmazu oprávněné důvody ve smyslu čl. 17 odst. 3 GDPR, např. zákonná archivační povinnost, bude zpracování údajů během této doby omezeno. V tomto případě budou údaje vymazány, když pomine důvod pro jejich další archivaci, např. po uplynutí předepsané archivační lhůty.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předávány třetím stranám zásadně pouze s Vaším výslovným souhlasem. Výjimku přitom tvoří pouze předávání údajů našim kooperačním partnerům a poskytovatelům služeb, které potřebujeme k plnění s Vámi uzavřených ujednání, a kterým jsme k tomuto účelu udělili odpovídajícím způsobem pověření (např. poskytovatelé technického servisu). Z tohoto důvodu jsou, pokud je to v tomto prohlášení k ochraně osobních údajů výslovně uvedeno, Vaše osobní údaje předávány těmto poskytovatelům služeb a kooperačním partnerům za účelem plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 b) GDPR nebo za účelem zachování naši oprávněných zájmů podle  čl. 6 odst. 1 f) GDPR. V ostatních případech budeme Vaše osobní údaje předávat pouze takovým poskytovatelům služeb, se kterými jsme předtím uzavřeli smlouvu o zpracování ve smyslu čl. 28 GDPR.

Pokud v rámci našeho zpracování předáváme údaje poskytovatelům služeb, dodržujeme přitom striktně, stejně jako naši poskytovatelé služeb a kooperační partneři, ustanovení GDPR. Před vlastním předáním Vašich osobních údajů samozřejmě zajišťujeme, aby naši poskytovatelé služeb a kooperační partneři zavedli potřebná technická a organizační opatření k zajištění vhodné  úrovně ochrany. Rozsah předávaných údajů je omezen na minimální potřebnou míru.

Předávání údajů státním institucím a orgánům, které jsou oprávněny k jejich vyžádání, se uskutečňuje v rámci zákonných informačních povinností nebo v případech, kdy jsme k předání údajů povinni na základě soudního nebo úředního rozhodnutí. V těchto případech je předávní Vašich osobních údajů nutné za účelem splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 c) GDPR, které podléháme.

Žádné automatizované rozhodnutí

Neprovádíme žádná rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování vč. profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Aktualizace informací o ochraně údajů

Informace o ochraně údajů musí být čas od času, například v souvislosti s novými právními a úředními předpisy a novými nabídkami v rámci naší internetové prezence, podrobeny aktualizaci. V tomto případě Vás o aktualizaci zde budeme informovat. V zásadě doporučujeme informace o ochraně údajů pravidelně kontrolovat ohledně jejich změny. Informaci  tom, zda byla provedena jejich aktualizace, lze mimo jiné získat na základě data stavu uvedeného na konci tohoto dokumentu.

Výtisk a uložení těchto informací o ochraně údajů

Tyto informace o ochraně údajů lze vytisknout a uložit např. prostřednictvím funkcí pro tisk a uložení ve vašem prohlížeči.

Rozsah těchto informací o ochraně údajů

Tyto informace o ochraně údajů platí pouze pro obsahy uvedené na naší webové stránce a pro zpracování osobních údajů na námi používaných serverech a nevztahují se na obsahy a webové stránky třetích stran, s nimiž je naše nabídka pouze propojena. Toto platí například pro sociální sítě jako Facebook, Twitter, YouTube a další. Zpracování Vašich osobních údajů přes tyto sociální sítě provádí příslušný provozovatel sítě, aniž bychom na toto zpracování měli nějaký vliv. To samé platí i pro Vaše osobní údaje, které nám poskytujete přes takovou platformu, např. formou zaslání zprávy na náš profil uložený v dané sociální síti. Informace o zacházení s Vašimi osobními údaji a jejich ochraně v rámci těchto platforem naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů příslušné platformy.

Pokud ale Vaše osobní údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím sociální sítě, nebo které jsme z takové sociální sítě obdrželi, ukládáme na našich vlastních serverech a používáme k vyřízení Vaší žádosti či k dalším účelům, platí samozřejmě naše v těchto informacích o ochraně údajů výše uvedená vysvětlení.

Zpracování údajů přes naší Facebook Fanpage

Za účelem komunikace s aktivními klienty, zájemci a uživateli a podávání informací o našich službách udržujeme internetovou prezenci (dále "Facebook Fanpage") na sociální síti Facebook, provozované společností Meta Platforms Irsko Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou naší Facebook Fanpage jsme společně se společností Facebook společnými správci ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR. Naše vzájemné povinnosti vyplývající ze společné odpovědnosti jsou ustanoveny v mezi námi a společností Facebook uzavřené dohodě "Seiten-Insights-Ergänzung bezüglich des Verantwortlichen". Tato je k dispozici na: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstatné body dohody jsou uvedené zde:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

V rámci používání naší Facebook Fanpage provádíme statistické vyhodnocování způsobu jejího využití. K tomuto účelu získáváme rozsáhlé statistiky k našim stránkám na Facebooku, tzv. "Facebook-Insights", které ale neobsahují žádné osobní údaje. Jako provozovatel této Facebook  Fanpage nemáme žádný přístup k osobním údajům a nemůžeme je na Facebooku dotazovat ani zobrazovat. Kromě toho nemáme žádnou možnost identifikovat spojitost s konkrétní osobou a netvoříme žádné profily k jednolitým uživatelům.

Statistiky nám slouží k provádění úprav dle potřeb uživatelů a tím i k průběžné optimalizaci naší Facebook Fanpage. Tyto úpravy mohou být prováděny také za účelem průzkumu trhu a pro reklamní účely, kdy vyhodnocujeme získané poznatky o zájmech uživatelů a na jejich základě umísťujeme reklamy na i mimo naší Facebook Fanpage, které by mohly odpovídat zájmům uživatelů. Za účelem umožnění těchto statistických vyhodnocení se zpravidla na počítači uživatele ukládají cookies, jež obsahují informace o zájmech uživatele a jeho využívání webové stránky. Při návštěvě naší Facebook Fanpage tak dojde k načtení cookies, které slouží k Všemu rozpoznání a ulehčuje Vám prohlížení Fanpage. Podle informací společnosti Facebook jsou cookies a další v této souvislosti shromažďované údaje po 90 dnech vymazány či anonymizovány. Další cookies se nepoužívají a dle informací, které máme k dispozici, nedochází ani k tvorbě záznamů v Local Storage u uživatelů, kteří nejsou členy Facebooku.

Zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s návštěvou naší Facebook Fanpage probíhá na základě našich oprávněných zájmů na efektivní informaci uživatelů a komunikaci s uživateli podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Upozorňujeme, že osobní údaje mohou být zpracovávány také mimo EU nebo EHP, a to především na serverech společnosti Facebook, které se nacházejí v USA. To může pro uživatele skýtat rizika např. v podobě problémů při prosazování jejich práv. Pro předávání osobních údajů do USA existuje Prováděcí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany (č. 2016/1250), tzv. "EU-US Privacy Shield", podle kterého podniky, které splňují určitá kritéria, zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Tyto podniky jsou uvedeny v seznamu "Privacy Shield List". Také společnost Facebook, která je vedena v tomto seznamu, se zavázala k zajištění odpovídající úrovně ochrany. Pokud tedy dojde k předávání osobních údajů do společnosti Facebook se sídlem v USA, je toto založeno na čl. 45 GDPR.

V se společností Facebook uzavřené dohodě je ujednáno, že Facebook přebírá primární odpovědnost za zpracování insights-dat a splní všechny povinnosti ukládané v této souvislosti GDPR. Proto za informační povinnosti podle čl. 13, 14 GDPR a za zachování Vašich práv jako dotčené osoby zodpovídá v první řadě Facebook. Právě ohledně žádostí o informace a uplatňování dalších práv dotčených osob upozorňujeme na to, že tyto lze nejefektivněji uplatnit právě přímo u společnosti Facebook. Pouze Facebook má přístup k údajům uživatelů, může přijímat odpovídající opatření a poskytovat požadované informace. Uživatelé naší Facebook Fanpage mohou své právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, na vznesení námitky podle č. 21 GDPR a právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR uplatnit na https://www.facebook.com/about/privacy. Pro případnou pomoc v této záležitosti Vám jsem rádi k dispozici.

Pokud používáte naši Facebook Fanpage, naleznete další informace ke zpracování a používání osobních údajů společností Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/ a speciálně v souvislosti s fanpage-insights na: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Tam také naleznete možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí a pro vznesení námitek, srov.: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com.

Live-Chat a Co-Browsing

Náš Live-Chat Vám poskytuje možnost navázat přímý kontakt s naším poradcem v Německu a vyměňovat si sním textové zprávy za účelem získání informací o našich produktech a pokládání otázek. Pro spolehlivé zpracování individuálních dotazů, rychlé obnovení komunikace a jejího průběhu v případě fyzických nebo technických poruch a zamezení zneužití zpracováváme a ukládáme údaje, které zadáváte do příslušných políček (jméno a příjemní popř. e-mailovou adresu a téma), a také informace, které nám dobrovolně poskytujete v Live-Chatu. Kromě toho ukládáme za tímto účelem ještě následující data:

 • ID uživatele (VR-NetKey),
 • IP adresu,
 • datum a čas sezení,
 • protokol chatu,
 • operační systém a vyhledávač.

Protokol chatu si můžete stáhnout po ukončení chatování. Kromě toho si můžete při opětovném otevření live-chatu nechat zobrazit průběh chatu za posledních 120 dní, maximálně ale posledních 10 live-chatů. Příslušnému poradci se při opětovném otevření live-chatu zobrazí průběh chatu za posledních 30 dní.

Za účelem poskytnutí podpory při navigaci v rámci naší internetové prezence Vám poskytujeme možnost společného prohlížení s Vaším poradcem formou dočasného a omezeného sdílení okénka vyhledávače ('Co-Browsing'). Po spuštění funkce Co-Browsing v ní udělte souhlas ke sdílení Vašeho náhledu ve vyhledávači s Vaším poradcem. Poradce tak obdrží pouze právo čtení: Může tak vidět  okénko vyhledávače zobrazené na vaší obrazovce, pokud se s Vaším vyhledávačem pohybujete v naší internetové nabídce  (homepage a internetbanking), číst obsahy a poskytovat Vám podporu  prostřednictvím pointer-funkce. Ostatní obsahy vyhledávače nebo části Vaší obrazovky poradce nevidí a nemá ani právo zápisu či zpracování. Během Co-Browsingu musíte být s Vaším poradcem spojeni přes chat nebo telefon. Váš souhlas můžete kdykoliv zrušit, např. přerušením akce. Co-Browsing je ukončen buď přerušením akce nebo automatickou funkcí Timeout. Zpracování osobních údajů probíhá na základě jedinečného identifikačního prvku Session-ID. Neprovádíme žádný záznam ani ukládání údajů z náhledu prohlížeče. Za účelem zabránění zneužití ukládáme po ukončení Co-Browsingu následující data:

 • Session-ID
 • IP adresu
 • dobu a čas sezení,
 • operační systém a vyhledávač.

Datová komunikace při live-chatu a Co-Browsingu je kódována. Vaše údaje z chatu a Co-Browsingu zpravidla mažeme, pokud byl původní účel splněn a vyřízen, nejpozději do 120 dní. Výjimku tvoří případy, kdy je další - časově omezené – zpracování potřebné k jinému účelu a zákonné.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (plnění smlouvy) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to na základě našeho oprávněného zájmu, poskytnout Vám efektivní a bezpečnou alternativní komunikaci. Co-Browsing je podmíněn udělením souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna přerušením akce, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu do momentu jeho odvolání.

Chatbot

Náš chatbot (elektronická znalostní databáze Luci), textový dialogový systém, je k dispozici na našich webových stránkách a odpovídá na obecné otázky týkající se naší banky a nabízených produktů a služeb. Používání chatbota probíhá online. Využíváte datový tarif svého internetového připojení nebo mobilních dat.

V zásadě je možné chatbota používat bez poskytnutí osobních údajů.

Při každém použití chatbota je první Vaší zprávě přiřazeno náhodné číslo (tzv. ID relace), pomocí kterého může chatovací software přiřadit odpověď na zprávu příslušnému uživateli a odeslat mu ji. Po uzavření chatbota se kód automaticky odstraní. Zadané údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování informací o tématech na našich webových stránkách formou chatu. Zpracování probíhá v dialogu, podobně jako při konverzaci, a je ze strany chatbota plně automatické. Účelem je poskytování této nabídky dialogu a neustálé zlepšování včetně řešení problémů prostřednictvím průběžného používání. Zpracování Vašich údajů v tomto ohledu je nezbytné pro používání chatbota, a proto je přípustné podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Když posíláte zprávy prostřednictvím chatbota, žádáme Vás, abyste z bezpečnostních důvodů neposkytovali žádné osobní údaje (např. jméno, (e-mailovou) adresu, telefonní číslo, číslo účtu apod.). V chatbotu nezpracováváme osobní dotazy, informace, objednávky, pokyny apod.. Pokud nám přesto v rámci chatbota poskytnete osobní údaje, budou odeslány proti naší vůli a osobní údaje budou zpracovány pouze v souvislosti s Vaší zprávou za účelem optimalizace chatbota a řešení dalších problémů.

Možnost námitky a výmaz

Zpracování údajů můžete kdykoli ukončit tím, že nebudete pokračovat v dialogu s chatbotem.

Pro vznešení námitky proti uchovávání jakýchkoli shromážděných osobních údajů, je nutné nás kontaktovat a údaje vyjmenovat, aby mohly být určeny a mohlo dojít k následnému vymazání v datovém úložišti. Vzhledem k tomu, že chatbot zpracovává uživatelské vstupy automaticky a nevyžaduje žádné osobní údaje, může pouze uživatel vědět, zda a jaké osobní údaje byly shromážděny. Pro identifikace Vašich osobních údajů nám je v námitce musí poskytnout, jinak není možné údaje identifikovat a následně provést jejich výmaz.

Odvolání je třeba zaslat na adresu datenschutz@vr-nopf.de.

V rámci používání chatbota předáváme Vaše údaje poskytovateli hostingových služeb, který pro nás ukládá software chatbota. To probíhá v rámci zpracování objednávek u společnosti DAA Holding GmbH. Žádné údaje nejsou předávány do zemí mimo EU nebo EHP.

Stav: říjen 2022

Poslední kontrola dne: 14.10.2022

>       Podmínky používání

Datenschutzhinweis zur Website

Wir, die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, begrüßen Sie auf unserer Internetpräsenz. Wir freuen uns über Ihr Interesse und möchten Ihnen den Aufenthalt auf unserer Internetpräsenz so angenehm wie möglich gestalten. Dazu gehört für uns auch ein verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten, der den gesetzlichen Vorgaben in jeder Hinsicht entspricht.

Soweit wir nachfolgend auf Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Bezug nehmen, können Sie diese hier (Download PDF-Datei "Amtsblatt der Europäischen Union" L 119) aufrufen.

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf dieser Internetpräsenz sind wir "Verantwortlicher" im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO.

Sie können uns wie folgt erreichen:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, Wörthstr. 14, 92637 Weiden i. d. OPf., Deutschland
Tel.: 0049 (0)961 84-0, Fax: 0049 (0)961 84-111
E-Mailadresse: info@vr-nopf.de

Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie wie folgt erreichen:

Datenschutzbeauftragter der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Wörthstraße 14
92637 Weiden i. d. OPf.

Deutschland
Telefon:           0049 (0)961 84-0
E-Mailadresse: datenschutz@vr-nopf.de

Die Person, die den Datenschutzbeauftragten in der Zweigniederlassung in der Tschechischen Republik unterstützt, erreichen Sie unter:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb
Datenschutzbeauftragter -unterstützende Stelle CZ
Kubelíkova 4
CZ-350 02 Cheb
Tschechische Republik
Telefon:           00420 354 524 5-11
Fax:                 00420 354 524 5-19
E-Mailadresse: datenschutz@vr-nopf.de

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Internetpräsenz, die die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG anbietet. Sollten von unserem Internetangebot aus Angebote anderer Anbieter ("Drittangebote") erreichbar sein, so gelten unsere Datenschutzhinweise für diese Drittangebote nicht. In diesem Fall sind wir auch nicht für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen solcher Drittangebote verantwortlich i. S. v. Art. 4 Nr. 7 DSGVO.

Verarbeitung von Daten mit und ohne Personenbezug

Surfen auf unserer Internetseite

Sie können unsere Internetpräsenz grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Wir erfahren dann lediglich

 • Ihre IP-Adresse,
 • den Namen der aufgerufenen Internetseite bzw. abgerufenen Datei und den Zeitpunkt des Auf- bzw. Abrufs,
 • die übertragene Datenmenge und
 • ob der Auf- bzw. Abruf erfolgreich war.  

Die Daten werden ausschließlich zur Administration und Optimierung des Internetangebotes verwendet.

Die IP-Adresse kann ein personenbezogenes Datum sein, weil es unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, damit durch Auskunft des jeweiligen Internetanbieters die Identität des Inhabers des genutzten Internetzugangs in Erfahrung zu bringen.  

Von uns wird die IP-Adresse nur bei Angriffen auf unsere Internet-Infrastruktur ausgewertet. In diesem Fall haben wir ein berechtigtes Interesse i. S. v. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO an der Verarbeitung der IP-Adresse. Dieses berechtigte Interesse ergibt sich aus dem Bedürfnis, den Angriff auf die Internet-Infrastruktur abzuwehren, den Ursprung des Angriffs zu ermitteln, um gegen die verantwortliche Person straf- und zivilrechtlich vorgehen zu können sowie weiteren Angriffen effektiv vorzubeugen.

Die Information zur IP-Adresse wird gelöscht, wenn kein Hinweis auf einen Angriff auf unsere Internet-Infrastruktur vorliegt. Dies geschieht regelmäßig nach 7 Tagen.

Einsatz von Cookies

Innerhalb unseres Internetangebotes werden auch Cookies verwendet. Cookies sind kleine Datenpakete, die über den Browser auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt werden.

Funktional

Wir verwenden vor allem sogenannte funktionale Cookies, die für den Betrieb der Website und die Bereitstellung wesentlicher Funktionalitäten notwendig sind. Die funktionalen Cookies dienen der Steuerung der Internetverbindung während Ihres Besuchs und der Darstellung von Funktionen unseres Internetangebots. Darüber hinaus können Ihnen bestimmte Funktionalitäten unserer Website nur unter Verwendung von Cookies bereitgestellt werden. Dies umfasst sowohl eigene Module der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG bzw. ihrer technischen Dienstleister (wie z. B. Altersvorsorgerechner, Betriebsmittelrechner, Versorgungslückenrechner) als auch Module von dritten Dienstleistern und Partnern aus der Unternehmensgruppe. Hierzu gehören beispielsweise notwendige Funktionalitäten, um über die Website Finanzierungen zu beantragen und/oder abzuschließen, Währungen oder Edelmetalle zu erwerben, an Gewinnspielen teilzunehmen, spezielle Suchfunktionen zu nutzen (z. B. Filial-/Geldautomatenfinder), aber auch spezielle redaktionelle Inhalte nutzen zu können (wie z. B. Online-Ausgaben von Print-Magazinen, Newsfeeds, Videos, Chats, Umfragen oder Gewinnspiele und sonstige Aktionen von Partnern der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG). Schließlich dienen die funktionalen Cookies der Sicherheit unserer Website und der Absicherung der Kommunikation zwischen Ihrem Browser und unseren Servern.

Die Cookies, die zu den vorstehend beschriebenen Zwecken notwendig sind, werden in der Regel nach dem Schließen Ihres Browsers automatisch gelöscht (sog. Session-Cookies). Nur in wenigen Einzelfällen bleiben diese Cookies auch nach dem Schließen des Browsers auf Ihrem Endgerät gespeichert und ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch unseres Internetangebots wiederzuerkennen, auch wenn Sie den Browser zwischenzeitlich geschlossen hatten, z. B. damit wir leichter erkennen können, ob Sie in bestimmte Funktionen der Internetpräsenz und die damit zusammenhängenden Datenverarbeitungen eingewilligt haben (sog. persistente Cookies). In diesen Fällen beträgt die maximale Speicherdauer ein (1) Jahr.

Der Einsatz der von uns gesetzten Cookies ist daher erforderlich, um unsere Plattform und deren grundlegende Funktionen überhaupt bereitstellen und darüber hinaus auch fortlaufend optimieren zu können.

Die Datenverarbeitung und der Zugriff auf diese Cookies zu den vorstehend beschriebenen Zwecken beruhen somit auf § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG. Die etwaig hieran anschließende Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang basiert auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, den Besuchern unserer Website wie oben erläutert ein einwandfrei funktionierendes, attraktives Internetangebot zur Verfügung zu stellen und den Besuch sowie die Nutzung der Website so angenehm und effizient wie möglich zu machen.

Manche Browser lassen bereits in der Grundeinstellung Cookies zu. Sollten Sie diese nicht wünschen, können Sie die Einstellung Ihres Browsers ändern. Wie dies erfolgt, entnehmen Sie bitte den Angaben des Browser-Herstellers. Sofern Sie sich gegen Cookies entscheiden, kann es vorkommen, dass Teile unseres Internetangebotes nicht genutzt werden können.

Personalisierung

Um Sie bei der Nutzung unserer Website optimal zu unterstützen und Ihnen die Bedienung zu erleichtern, besteht die Möglichkeit, Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, zu speichern. Soweit wir diese Funktionen auf unserer Website anbieten, erfolgt eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten grundsätzlich nur, wenn Sie uns hierzu eine Einwilligung erteilt haben und wir damit gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten berechtigt sind.

Weitere Details zu Personalisierungs-Cookies finden Sie unter Cookies.

Marketing

Soweit wir Marketing-Cookies einsetzen, nutzen wir diese, um Ihnen personalisierte Inhalte, passend zu Ihren Interessen anzuzeigen. So können wir zum Beispiel erkennen, welche Inhalte Sie auf unseren Seiten betrachtet haben. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter. Diese Cookies setzen wir nur mit Ihrer Einwilligung zu den hier beschriebenen Zwecken (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO).

Weitere Details zu Marketing-Cookies finden Sie unter Cookies.

Statistik

Statistische Daten helfen, unser Angebot kontinuierlich zu verbessern und größtmöglichen Nutzerkomfort zu ermöglichen. Soweit wir diese Möglichkeiten nutzen, realisieren wir dies auf Basis von anonymisierten Auswertungen. Auf diese Weise wissen wir z. B., welche Bereiche unserer Internetpräsenz häufig besucht wurden und welche gar nicht oder nur mit kurzer Verweildauer.

Cookies zu statistischen Zwecken setzen wir nur mit Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO).

Weitere Details zu Statistik-Cookies finden Sie unter Cookies.

etracker

Der Anbieter dieser Website verwendet Dienste der etracker GmbH aus Hamburg, Deutschland (www.etracker.com) zur Analyse von Nutzungsdaten. Es werden dabei Cookies eingesetzt, die eine statistische Analyse der Nutzung dieser Website durch ihre Besucher sowie die Anzeige nutzungsbezogener Inhalte oder Werbung ermöglichen. Cookies sind kleine Textdateien, die vom Internet Browser auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. etracker Cookies enthalten keine Informationen, die eine Identifikation eines Nutzers ermöglichen.

Die mit etracker erzeugten Daten werden im Auftrag des Anbieters dieser Website von etracker ausschließlich in Deutschland verarbeitet und gespeichert und unterliegen damit den strengen deutschen und europäischen Datenschutzgesetzen und -standards. etracker wurde diesbezüglich unabhängig geprüft, zertifiziert und mit dem Datenschutz-Gütesiegel ePrivacyseal ausgezeichnet.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs .1 lit f (berechtigtes Interesse) der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Unser berechtigtes Interesse besteht in der Optimierung unseres Online-Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Besucher besonders wichtig ist, wird die IP-Adresse bei etracker frühestmöglich anonymisiert und Anmelde- oder Gerätekennungen bei etracker zu einem eindeutigen, aber nicht einer Person zugeordneten Schlüssel umgewandelt. Eine andere Verwendung, Zusammenführung mit anderen Daten oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt durch etracker nicht.

Sie können der vorbeschriebenen Datenverarbeitung jederzeit widersprechen, soweit sie personenbezogen erfolgt. Ihr Widerspruch hat für Sie keine nachteiligen Folgen.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei etracker finden Sie hier

Kontaktaufnahme und Kommunikation

Auf einigen Seiten können Sie zum Zwecke der Korrespondenz mit uns in Eingabefeldern die dort angegebenen personenbezogenen Daten eingeben.

Wir erheben und verarbeiten diese Daten nur für diese Korrespondenz und Kommunikation mit Ihnen, wenn Sie uns diese Angaben freiwillig, zum Beispiel im Rahmen einer Anfrage per Kontaktformular mitteilen. In diesem Fall werden Ihre Angaben aus der Anfrage inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zur Erfüllung des mit der Übermittlung verbundenen Zwecks bei uns gespeichert und genutzt, zum Beispiel zur Bearbeitung Ihrer Anfrage einschließlich etwaiger Anschlussfragen oder um auf Ihren Wunsch mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Grundlage dieser Speicherung und Verwendung dieser personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO, soweit Sie diese personenbezogenen Daten zwecks Anbahnung eines Vertragsverhältnisses mit uns eingeben oder ein Vertragsverhältnis mit uns bereits besteht. Nur in diesem Fall ist die Eingabe von personenbezogenen Daten erforderlich im Sinne von Art. 13 Abs. 2 e) DSGVO. Andernfalls erfolgt diese Speicherung und Verwendung aufgrund von Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO, wobei unser berechtigtes Interesse die sorgfältige Bearbeitung Ihres Anliegens ist. Wir löschen Ihre diesbezüglichen Daten, wenn der Zweck, zu dem Sie uns Ihre Daten mitgeteilt haben, erfüllt oder erledigt ist und wir nicht aus gesetzlichen Gründen zur weiteren Speicherung berechtigt oder verpflichtet sind.

Anlegen und Abrufen eines Profils

In bestimmten Bereichen unserer Internetpräsenz haben Sie auch die Möglichkeit, freiwillig ein Profil für sich anzulegen, Daten dort abzuspeichern und bei Bedarf wieder abzurufen. In solchen Profilen sind dann die von Ihnen eingegebenen Daten und die Ergebnisse der von Ihnen dabei veranlassten Aktionen (zum Beispiel Berechnungen) abgespeichert und stehen für Sie zum Abruf bereit.

In einem Profil im Rahmen unseres Internetangebots können, wenn Sie alle Angaben machen, folgende Angaben gespeichert werden:

 • Vor- und Nachname,
 • postalische Anschrift,
 • Telefonnummer,
 • E-Mailadresse,
 • Geburtsdatum,
 • Rechnerfunktionen und Berechnungsergebnisse: Zudem bieten wir die Nutzung sogenannter Rechner an, mit denen Sie zu unterschiedlichen Themen (wie beispielsweise Altersvorsorge oder Immobilienfinanzierung) eine speziell auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Analyse vornehmen können. Indem Sie die Daten in die jeweils dafür vorgesehenen Eingabefelder eintragen und anschließend auf den am Ende der Eingabemaske platzierten, farblich unterlegten "Weiter"-Button drücken, werden die Daten ausschließlich zum Zwecke der einmaligen Auswertung an unser internes Datenverarbeitungssystem übertragen. Die Nutzung der Rechner ist freiwillig. Einige der abgefragten Daten sind jedoch als sogenannte Pflichtangaben markiert, weil diese für die Berechnung des Analyseergebnisses zwingend erforderlich sind. Teilweise wird Ihnen im Anschluss an den Eingabeprozess das Ergebnis der Datenanalyse in einem PDF-Dokument zusammengefasst, das Sie durch Klicken auf den entsprechenden Link oder Button generieren und sodann auf Ihrem Gerät lokal speichern oder ausdrucken können. Die Daten werden von uns grundsätzlich im Anschluss vollständig gelöscht und nicht an Dritte übermittelt oder in sonstiger Weise Dritten zur Kenntnis gebracht. Bei manchen Rechnern haben Sie die Möglichkeit, die in den Eingabefeldern von Ihnen angegebenen Daten für eine spätere Auswertung zu speichern, soweit Sie dies möchten und dies durch Aktivieren der entsprechenden Checkbox bestätigen. In diesem Fall hinterlegen wir auf Ihrem Gerät einen sogenannten Cookie, der über die Browsersitzung hinaus gespeichert wird. Die Cookie-Speicherung müssen Sie in Ihren Browsereinstellungen zulassen. Solange der Cookie auf Ihrem Gerät gespeichert ist, können wir die darin gespeicherten Daten bei erneuten Aufrufen unseres Rechners auslesen und die Eingabefelder des Rechners für Sie automatisch vorausfüllen. Zudem besteht bei manchen Rechnern für Sie die Möglichkeit, die eingegebenen Daten und Berechnungsergebnisse an den Bankberater im Rahmen einer Kontaktanfrage mitzusenden, soweit Sie dies möchten.

In keinem Fall erfolgt dabei eine Speicherung von Nutzungsdaten. Ihre Profile basieren ausschließlich auf Ihren Angaben. Eine automatisierte Profilbildung durch uns aufgrund Ihres Verhaltens oder sonstiger Informationen findet nicht statt. Der Zugang zu Ihrem jeweiligen Profil ist durch ein Passwort geschützt und Dritten nur zugänglich, wenn Sie die Übertragung selbst veranlassen.

Wenn Sie auf unserer Internetpräsenz ein Profil anlegen, so kommt damit zwischen uns ein Vertrag zur Abspeicherung und Bereithaltung des jeweiligen Profils zustande. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist deshalb nach Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO legitimiert. Eine eigenständige Löschung Ihrer in einem Profil hinterlegten personenbezogenen Daten durch uns erfolgt grundsätzlich nicht. Sie haben jedoch jederzeit die Möglichkeit, einzelne Daten in Ihrem Profil zu ändern oder zu löschen sowie das angelegte Profil vollständig zu löschen, wodurch zugleich alle dort gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht werden.

Informations-Applikationen anderer Anbieter

Des Weiteren sind auf unserer Internetpräsenz von Dritten ("Partner") bereitgestellte Informations-Applikationen (zum Beispiel Finanzierungsrechner, Börseninformationen, Immobiliendatenbank) eingebunden. Die Applikationen werden auf den Servern der Partner gehostet und von diesen Partnern betrieben. Personenbezogene Daten werden nur insoweit verarbeitet, als dies zur Durchführung der mit der jeweiligen Informations-Applikation angebotenen Dienstleistungen erforderlich ist. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung einer solchen Applikation der dort hinterlegten Datenschutzbestimmung des jeweiligen Partners unterliegt, der für diese Verarbeitung Verantwortlicher i. S. v. Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist. Soweit wir in diesem Zusammenhang Ihre personenbezogenen Daten an einen Partner übermitteln, erfolgt dies nur auf Grundlage Ihrer Einwilligung und ist deshalb nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO zulässig.

Google Maps

Diese Internetpräsenz benutzt den Dienst Google Maps zur Darstellung von Karten und zur Bereitstellung einer Suche nach bestimmten Orten. Google Maps wird von der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ("Google") angeboten. Wenn Sie unser Internetangebot aufrufen, wird zunächst nur ein Platzhalter für Google Maps (zum Beispiel in Form eines statischen Bildes der Karte) aufgerufen, nicht jedoch der Google Maps-Dienst, sodass Google insoweit beim Aufruf der Internetpräsenz keine Sie betreffenden personenbezogenen Daten erhält. Erst wenn Sie durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche in dem Platzhalter Ihr Einverständnis dazu geben, dass Ihre Daten an Google übermittelt werden, wird der Google Maps-Dienst geladen. Erst dann werden Ihre angefragten Orte, Ihre IP-Adresse sowie technische Daten zu Ihrem Rechner und Ihrem Browser unmittelbar an Google übermittelt. Sofern Google Maps aktiviert ist, werden Ihre Anfragen nach Orten mitsamt der vorgenannten Daten zudem bereits während Ihrer Eingabe in Echtzeit an Google übermittelt, um Ihnen zeitnah potenziell passende Orte vorschlagen zu können (sog. Autocomplete-Funktion). Google kann diese Daten auch außerhalb der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums übermitteln, nämlich insbesondere auf Server von Google, die sich in den USA befinden. Sofern Sie in Ihrem Google-Nutzerkonto angemeldet sind, während Google Maps aktiviert ist, kann Google Ihre Suchanfragen mit Ihrem Konto in Verbindung bringen. Um dies zu verhindern, müssen Sie sich vorher aus Ihrem Google-Konto ausloggen oder Ihr Konto entsprechend so einstellen, dass der sog. Inkognito-Modus aktiviert ist.

Wir weisen darauf hin, dass Google die übermittelten Daten zur Erbringung der Funktionen von Google Maps nutzt, aber auch zu anderen, eigenen Zwecken, wie der Verbesserung der Google-Dienste. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen von Google Maps entsprechend eigenständig und ohne, dass wir hierauf Einfluss haben. Auf der unter www.google.de aufrufbaren Webseite finden Sie weitere Informationen zu den Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit Google Maps, nämlich in

Solange Sie nicht in die Datenverarbeitung von Google einwilligen, werden Ihre Anfragen nach Orten durch uns verarbeitet und von uns an Google zur Ermittlung des gesuchten Ortes weitergeleitet. Google erhält hierbei lediglich die Anfrage ohne Informationen zu Ihnen, sodass Google Sie nicht identifizieren oder sonst Rückschlüsse zu Ihrer Person ziehen kann. Die Datenverarbeitungen in diesem Zusammenhang erfolgen aufgrund berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse ist es, effiziente, möglichst vollständige und aktuelle Antworten auf Ihre Suchanfrage zu geben, wofür wir auch die umfangreichen Datensätze von Google nutzbar machen.

Die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem aktivierten Google Maps-Dienst erfolgt mit Ihrer Einwilligung und damit auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO. Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Für die Datenübermittlung in die USA haben wir mit Google die Standarddatenschutzklauseln, die von der EU-Kommission genehmigt wurden, vereinbart und darin auch die Umsetzung von für den konkreten Fall angemessenen Schutzmaßnahmen, die abhängig von der Schutzbedürftigkeit auch Verschlüsselung der Daten umfassen können, vereinbart. Die Datenübermittlung an Google-Server in den USA basiert daher auf Art. 46 Abs. 2 c) DSGVO.

Social-Media-Links

Unsere Internetpräsenz beinhaltet Verlinkungen zu sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Xing. Beim Aufruf der Teile unserer Internetpräsenz, die solche Verlinkungen beinhalten, werden keine personenbezogenen Daten an die Betreiber dieser sozialen Netzwerke übermittelt. Erst, wenn Sie auf den Link klicken und hierdurch das betreffende soziale Netzwerk besuchen, erhält der Betreiber des besuchten Netzwerks Sie betreffende personenbezogene Daten. Nähere Informationen über die beim Besuch eines sozialen Netzwerks erfolgenden Datenverarbeitungen und den hierfür Verantwortlichen i.S.v. Art. 4 Nr. 7 DSGVO entnehmen Sie bitte der aufgerufenen Webseite des jeweiligen sozialen Netzwerks.

Messaging Dienste

Mit dem Versenden einer Startnachricht an das im Impressum angegebene Unternehmen (nachfolgend Versender) willige ich gemäß Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO ein, dass der Versender meine personenbezogenen Daten (z.B. Name und Vorname, Telefonnummer, Messenger-ID, Profilbild, Nachrichten) zu der direkten Kommunikation und der dafür erforderlichen Datenverarbeitung unter Nutzung des jeweils ausgewählten Messengers verwendet. Für die Nutzung dieses Dienstes wird ein bestehendes Messaging Konto bei dem jeweiligen Anbieter benötigt.

Verantwortlicher Anbieter des Messengers ist bei

 • Whatsapp die WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA mit der Datenschutzerklärung abrufbar unter https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy
 • Facebook Messenger die Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA mit der Datenschutzerklärung abrufbar unter www.facebook.com/about/privacy
 • Insta News die Pylba Inc., 314 27th Avenue, San Mateo, CA, 94403, USA mit der Datenschutzerklärung abrufbar unter apps.pylba.com/privacy


Mir ist bewusst, dass der jeweilige Anbieter personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der Kommunikation) erhält, die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (z.B. USA) verarbeitet werden, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet werden kann. Der Versender hat weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch den jeweiligen Anbieter.

Ihre Einwilligung in diese Datenverarbeitung ist jederzeit durch Eingabe „STOP“ in dem jeweiligen Messenger frei widerrufbar.

Um alle von Ihnen bei unserem Dienstleister gespeicherten Daten entfernen zu lassen, senden Sie eine Nachricht mit dem Text „ALLE DATEN LOESCHEN“ über Ihren Messenger.

Zur Erbringung dieses Dienstes wird der technische Dienstleister WhatsBroadcast GmbH, Schwanthalerstraße 32, 80336 München als Auftragsverarbeiter des Versenders eingesetzt.

Einwilligung

Eine darüber hinausgehende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt grundsätzlich nur, wenn Sie uns hierzu eine Einwilligung erteilt haben und wir damit gem. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten berechtigt sind. In einigen Bereichen unserer Internetpräsenz haben Sie die Möglichkeit, eine solche ausdrückliche Einwilligung zu erteilen. Dabei wird Ihnen von uns jeweils der Zweck mitgeteilt, zu dem die Daten im Falle Ihrer Einwilligung verarbeitet werden, und wie lange wir diese personenbezogenen Daten speichern.

Sonstige Verarbeitungen aufgrund eines berechtigten Interesses

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder eine von Ihnen erteilte Einwilligung hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten, soweit nicht eine Abwägung im Einzelfall ergibt, dass Ihre berechtigten Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen (vgl. Art. 6 Abs. 1f) DSGVO). Hierzu können gehören:

 • Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache;
 • Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;
 • Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
 • Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank;
 • Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
 • Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

Ihre Rechte als Nutzer unserer Internetseite

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 17 DSGVO, wenn der Löschung keine berechtigten Gründe entgegenstehen (Art. 17 Abs. 3 DSGVO) sowie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Sofern Sie Daten bereitstellen, die Sie betreffen, und wir diese Daten aufgrund Ihrer Einwilligung oder zur Vertragserfüllung verarbeiten (z. B. die Daten aus Ihrem Profil), können Sie verlangen, dass Sie diese Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns erhalten oder wir diese Daten an einen anderen Verantwortlichen übermitteln, soweit dies technisch möglich ist (sog. Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO). Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG).

Widerruf von erteilten Einwilligungen

Sie können jede uns erteilte ausdrückliche oder konkludente Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

a.    Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling i. S. v. Art. 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

b.    In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Datenschutzbeauftragter
Wörthstr. 14
92637 Weiden

Tel.: 0961/84-0
E-Mail: datenschutz@vr-nopf.de

Die Geltendmachung aller Ihrer oben als "Nutzer unserer Internetseite" genannten Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos.

Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anträgen können wir jedoch nach Maßgabe von Art. 12 Abs. 5 DSGVO entweder

a.         ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, oder

b.         uns weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden.

Bitte wenden Sie sich zur Ausübung Ihrer Rechte an unseren oben genannten Datenschutzbeauftragten. Dort erhalten Sie auch gerne weitere Informationen zum Datenschutz.

Datenlöschung und Speicherdauer

Sofern nicht spezifisch anders angegeben, speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig ist.

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Datenverarbeitung entfällt. Soweit der Löschung berechtigte Gründe im Sinne des Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen, wie z. B. eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht, wird die Verarbeitung der Daten während dieser Dauer eingeschränkt. In diesem Fall erfolgt die Löschung der Daten dann, wenn der Grund für die weitere Speicherung entfällt, also z. B. die gesetzlich vorgeschriebene Speicherfrist abläuft.

Weitergabe personenbezogener Daten

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. Ausgenommen hiervon sind lediglich Übermittlungen an unsere Kooperationspartner und Dienstleister, die wir zur Erfüllung unserer Vereinbarungen mit Ihnen benötigen und entsprechend beauftragt haben (beispielsweise technische Service-Provider). Dementsprechend findet eine Übermittlung Ihrer Daten an solche Dienstleister und Kooperationspartner zu Zwecken der Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO statt, sofern das in dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben ist. Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten nur an solche Dienstleister weitergegeben, mit denen wir zuvor einen Vertrag über Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen haben.

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten an Dienstleister weitergeben, beachten wir ebenso wie unsere Dienstleister und Kooperationspartner strikt die Vorgaben der DSGVO. Selbstverständlich stellen wir vor einer Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten sicher, dass unsere Dienstleister und Kooperationspartner die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen haben, um ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf das jeweils erforderliche Mindestmaß.

Die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. In diesem Fall ist die Weitergabe Ihrer Daten durch Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der wir unterliegen.

Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO findet durch uns nicht statt.

Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise

Von Zeit zu Zeit kann eine Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise notwendig werden, beispielsweise durch neue gesetzliche oder behördliche Vorgaben sowie neue Angebote auf unserer Internetpräsenz. Wir werden Sie dann an dieser Stelle informieren. Generell empfehlen wir, dass Sie diese Datenschutzhinwiese regelmäßig aufrufen, um zu prüfen, ob es hier Änderungen gab. Ob Änderungen erfolgt sind erkennen Sie unter anderem daran, dass der ganz unten in diesem Dokument angegebene Stand aktualisiert wurde.

Ausdrucken und Abspeichern dieses Datenschutzhinweises

Diesen Datenschutzhinweis können Sie unmittelbar ausdrucken und abspeichern, beispielsweise durch die Druck- bzw. Speicherfunktion in Ihrem Browser.

Reichweite dieser Datenschutzhinweise

Diese Datenschutzhinweise gelten nur für die Inhalte auf unserer Website und die Datenverarbeitung auf den von uns verwendeten Servern. Sie umfassen nicht solche Inhalte und Websites Dritter, auf die unser Angebot lediglich verlinkt. Dies gilt beispielsweise für soziale Netzwerke wie Twitter, YouTube u. ä. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten über diese sozialen Netzwerke erfolgt durch den jeweiligen Betreiber des Netzwerks, ohne dass wir auf diese Verarbeitung Einfluss haben. Das gilt auch bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine solche Plattform, beispielsweise durch Anschreiben unseres Profils in dem jeweiligen sozialen Netzwerk, mitteilen. Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und deren Schutz auf diesen Plattformen finden Sie in der Datenschutzerklärung der jeweiligen Plattform.

Sofern wir jedoch Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns über ein soziales Netzwerk mitgeteilt haben oder die wir von einem sozialen Netzwerk erhalten, auf unseren eigenen Servern speichern und zwecks Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Ihres Anliegens oder zu sonstigen Zwecken verwenden, gelten insoweit selbstverständlich unsere obenstehenden Erläuterungen in diesen Datenschutzhinweisen.

Datenverarbeitung über unsere Facebook Fanpage

Wir unterhalten eine Onlinepräsenz in dem sozialen Netzwerk Facebook, das von der Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") betrieben wird, um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern zu kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können (nachfolgend "Facebook Fanpage"). In Bezug auf die Datenverarbeitung, die anlässlich des Besuches unserer Facebook Fanpage erfolgt, sind Facebook und wir gemeinsam Verantwortliche im Sinne des Art. 26 Abs. 1 DSGVO. Unsere gegenseitigen Verpflichtungen, die aus der gemeinsamen Verantwortlichkeit resultieren, sind in einer Vereinbarung zwischen Facebook und uns, der sogenannten "Seiten-Insights-Ergänzung bezüglich des Verantwortlichen", festgelegt. Diese Vereinbarung kann hier eingesehen werden:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Die für Sie wesentlichen Punkte der Vereinbarung sind hier zusammengefasst: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Im Rahmen der Nutzung unserer Facebook Fanpage werten wir statistisch aus, wie Sie unsere Fanpage genutzt haben. Zu diesem Zweck erhalten wir von Facebook umfangreiche Statistiken zu den Besuchen und der Nutzung unserer Facebook Fanpage, die sogenannten "Facebook-Insights", die jedoch keinerlei personenbezogene Daten beinhalten, sondern lediglich aggregierte Daten ohne Bezug zu einzelnen Personen. Als Fanpagebetreiber haben wir keinen Zugriff auf personenbezogene Daten und können solche auch nicht bei Facebook einsehen oder abfragen. Es ist uns nicht möglich, einen Bezug zu einzelnen Personen herzustellen. Auch werden von uns keine Profile zu einzelnen Nutzern erstellt.

Die Statistiken dienen uns dazu, unsere Facebook Fanpage entsprechend der Nutzerbedürfnisse anzupassen und damit fortlaufend zu optimieren. Dies kann auch zu Marktforschungs- und Werbezwecken erfolgen, indem wir die sich daraus ergebenden Interessen der Nutzer dahingehend auswerten, dass wir zum Beispiel Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb unserer Facebook Fanpage schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Damit diese statistische Auswertung möglich ist, werden von Facebook im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. So wird beim Besuch unserer Facebook Fanpage ein Cookie gesetzt, der dazu dient, Sie wiederzuerkennen, wenn Sie in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt sind, und Ihnen das Surfen auf der Fanpage zu erleichtern. Nach Angaben von Facebook werden die Cookies und die darüber gesammelten Daten innerhalb von 90 Tagen gelöscht bzw. anonymisiert. Weitere Cookies werden nicht verwendet. Auch werden weitere Informationen wie zum Beispiel Einträge im Local Storage bei Nicht-Mitgliedern von Facebook nach unserem Kenntnisstand nicht erzeugt oder genutzt.

Im Übrigen verarbeiten wir Ihre Daten, die Sie uns ggf. über unsere Facebook Fanpage übermitteln, nur zur Betreuung unserer Fanpage, insbesondere zur Beantwortung von Fragen oder zur Reaktion auf Ihre Beiträge, Kommentare und Nachrichten über Facebook.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten anlässlich des Besuches unserer Facebook Fanpage erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den Nutzern gemäß Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.

Wir weisen darauf hin, dass Facebook die vorgenannten Daten auch eigenständig zu weiteren, eigenen Zwecken verarbeitet, ohne dass wir hieran beteiligt sind oder hierauf Einfluss haben. Dies umfasst beispielsweise die Darstellung von Inhalten auf den Facebook-Seiten Dritter angepasst an Ihre allgemeinen Einstellungen für das Facebook-Netzwerk und die Personalisierung solcher Inhalte. Facebook kann die vorgenannten Daten auch in Drittländer wie die USA übermitteln, beispielsweise an Server der Facebook, Inc., wodurch zusätzliche Risiken bestehen können. Details, wie die von Facebook getroffenen Schutzmaßnahmen, entnehmen Sie bitte den Informationen von Facebook hier: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data und https://www.facebook.com/about/privacy/. Sofern Facebook im Einzelfall zu unseren Zwecken Daten in die USA übermittelt, werden Facebook und wir sicherstellen, dass dies auf der Grundlage angemessener Schutzmaßnahmen nach Art. 44 ff. DSGVO erfolgt, beispielsweise durch Vereinbarung von Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission, die im Einzelfall angemessene Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselung der Daten vorsehen, entsprechend Art. 46 Abs. 2 c) DSGVO.

In der mit Facebook abgeschlossenen Vereinbarung ist festgelegt, dass Facebook die primäre Verantwortung für die Verarbeitung von Insights-Daten übernimmt und sämtliche Pflichten aus der DSGVO im Hinblick auf die Verarbeitung von Insights-Daten erfüllt. Damit ist in erster Linie Facebook für die Informationspflichten nach Art. 13, 14 DSGVO sowie für die Wahrung Ihrer Rechte als Betroffener verantwortlich. Gerade in Bezug auf Auskunftsanfragen und die Geltendmachung von sonstigen Betroffenenrechten weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten direkt bei Facebook geltend gemacht werden können. Nur Facebook hat Zugriff auf die Daten der Nutzer und kann direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Nutzer unserer Facebook Fanpage können ihre Rechte nach Art 12 ff. DSGVO, insbesondere die Rechte auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO und auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, bei Facebook wie unter https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data beschrieben geltend machen. Sollten Sie dennoch oder auch dabei Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Soweit Sie unsere Facebook Fanpage nutzen, finden Sie weitere Informationen zur Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/ und speziell für die Facebook-Insights: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Dort finden Sie auch Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre sowie Widerspruchsmöglichkeiten, vgl. zum Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com.

Live-Chat und Co-Browsing

Mit unserem Live-Chat haben Sie die Möglichkeit, mit einem unserer Berater in direkten Kontakt zu treten und Textnachrichten auszutauschen, um sich über unsere Angebote zu informieren und Fragen zu stellen. Um Ihre individuellen Anfragen verlässlich bearbeiten zu können, um den Kommunikationsstand und -verlauf auch bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen sowie um Missbrauch zu verhindern, verarbeiten und speichern wir die von Ihnen in den vorgesehenen Feldern eingegebenen Daten (Vor- und Nachname sowie optional E-Mail-Adresse und Thema) sowie die Informationen, die Sie uns im Laufe des Live-Chats freiwillig mitteilen. Darüber hinaus speichern wir zu den genannten Zwecken folgende Daten:

 • Benutzerkennung (VR-NetKey),
 • IP-Adresse,
 • Datum und Uhrzeit der Sitzung,
 • Chatprotokoll,
 • Betriebssystem und Browser.

Das Chatprotokoll können Sie nach Beendigung der Unterhaltung downloaden. Darüber hinaus kann Ihnen zu den genannten Zwecken der Chatverlauf der letzten 120 Tage, maximal aber der letzten zehn Live-Chats, bei Wiederaufruf des Live-Chats angezeigt werden. Dem jeweiligen Berater wird bei Wiederaufnahme des Live-Chats der Chatverlauf der letzten 30 Tage angezeigt.

Um Sie bei der Navigation innerhalb unseres Online-Auftritts zu unterstützen, bieten wir Ihnen zudem die Möglichkeit eines gemeinsamen Surfens mit Ihrem Berater durch temporäres und beschränktes Teilen des Browser-Fensters ("Co-Browsing"). Wenn Sie das Co-Browsing starten, willigen Sie darin ein, dass Sie Ihre Browser-Ansicht mit Ihrem Berater teilen. Der Berater erhält hierdurch ausschließlich Leserechte: Er kann die auf Ihrem Bildschirm angezeigten Browser-Fenster sehen, soweit Sie sich mit Ihrem Browser in unserem Online-Angebot (Homepage und eBanking) bewegen, diese Inhalte lesen und Sie durch eine Pointer-Funktion unterstützen. Andere Browser-Inhalte oder Teile Ihres Bildschirms kann der Mitarbeiter nicht sehen. Auch Schreib- oder Bearbeitungsrechte hat der Mitarbeiter nicht. Während des Co-Browsings müssen Sie mit Ihrem Berater per Chat oder Telefon verbunden sein. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen, etwa indem Sie den Vorgang abbrechen. Das Co-Browsing endet entweder mit Abbruch des Vorgangs oder durch automatisches Timeout. Die Datenverarbeitung erfolgt über eine einmalige Session-ID. Daten aus der Browser-Ansicht werden von uns nicht aufgezeichnet oder gespeichert. Zu Verhinderung von Missbrauch speichern wir nach Beendigung des Co-Browsings die folgenden Daten:

 • Session-ID,
 • IP-Adresse,
 • Datum und Uhrzeit der Sitzung,
 • Betriebssystem und Browser.

Die Datenkommunikation im Live-Chat und beim Co-Browsing erfolgt verschlüsselt. Wir löschen Ihre Daten aus Chat und Co-Browsing in der Regel nach spätestens 120 Tagen, wenn der ursprüngliche Zweck erfüllt oder erledigt ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die – befristete – Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken erforderlich und aus gesetzlichen Gründen zulässig ist.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO (Vertragserfüllung), soweit Sie den Live-Chat zwecks Anbahnung eines Vertragsverhältnisses mit uns nutzen, oder andernfalls Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO aufgrund unseres berechtigten Interesses, Ihnen effektive und sichere alternative Kommunikationskanäle bereitzustellen. Das Co-Browsing setzt Ihre vorherige Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO voraus und erfolgt daher auf dieser Rechtsgrundlage. Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit durch Abbrechen des Co-Browsing-Vorgangs oder durch eine anderweitige Mitteilung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

Chatbot

Auf unserer Webseite steht Ihnen unser Chatbot (elektronische Wissensdatenbank Luci), ein textbasiertes Dialogsystem zur Verfügung, der Ihnen allgemeine Fragen zu unserer Bank und den von uns angebotenen Produkten und Leistungen beantwortet. Die Nutzung des Chatbots erfolgt online. Dabei nutzen Sie das Datenvolumen Ihres Internet-Anschlusses oder Ihres Mobilfunkvertrages.

Eine Nutzung des Chatbots ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.

Jedes Mal, wenn Sie den Chatbot nutzen, wird Ihrer ersten Mitteilung an den Chatbot durch einen Zufallsgenerator eine Kennzahl (sog. Session-ID) zugeordnet, mittels derer die Chat-Software die Antwort auf die Mitteilung dem jeweiligen Nutzer zuordnen und an diesen senden kann. Mit dem Schließen des Chatbots wird die Kennzahl automatisch gelöscht. Die eingegebenen Daten werden verarbeitet, um Auskünfte zu Themen unserer Webseite in Chat-Form zu geben. Die Verarbeitung erfolgt im Dialog, ähnlich einem Gespräch, und auf Seiten des Chatbots vollautomatisch. Der Zweck besteht in der Bereitstellung dieses Dialogangebots sowie in der kontinuierlichen Verbesserung einschließlich Fehlerbehebung durch laufende Nutzung. Die diesbezügliche Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Nutzung des Chatbots erforderlich und damit zulässig gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Wenn Sie Mitteilungen über den Chatbot senden, bitten wir Sie, aus Sicherheitsgründen keine personenbezogenen Daten (z.B. Name, (E-Mail-)Adresse, Telefon-, Kontonummer o.ä.) zu übermitteln. Persönliche Anfragen, Informationen, Aufträge, Weisungen o.ä. bearbeiten wir nicht im Chatbot. Soweit Sie uns personenbezogene Daten innerhalb des Chats dennoch mitteilen, erfolgt die Zusendung gegen unseren Willen und die personenbezogenen Daten werden nur im Zusammenhang mit Ihrer Nachricht zur Optimierung des Chatbots und sonstiger Fehlerbehebung verarbeitet.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Verarbeitung der Daten zu beenden, in dem der Dialog mit dem Chatbot nicht fortgesetzt wird.

Um der Speicherung etwaig erfasster eindeutig personenbezogener Daten jederzeit widersprechen zu können, ist eine Kontaktaufnahme erforderlich sowie die Benennung der Daten, damit eine Ermittlung im Datenspeicher zur anschließenden Löschung erfolgen kann. Da der Chatbot Nutzereingaben automatisch verarbeitet und keine personenbezogenen Daten abfragt, kann nur der Nutzer wissen, ob und welche personenbezogenen Daten erfasst wurden, und muss diese bei einer Kontaktaufnahme als Merkmal für die Ermittlung beistellen.

Der Widerruf ist zu richten an datenschutz@vr-nopf.de.

Im Rahmen der Nutzung des Chatbots leiten wir Ihre Daten an einen Hosting-Dienstleister weiter, der die Chatbot-Software für uns speichert. Dies erfolgt im Rahmen einer Auftragsverarbeitung mit der DAA Holding GmbH. Eine Übermittlung von Daten in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR erfolgt nicht.

Stand: Oktober 2022

Datum der letzten Überprüfung: 14.10.2022

 

>       Nutzungsbedingungen