Naše banka ... jistota pro Vaše peníze.

Pojištění vkladů a institucionální ochrana

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG je členem úředně uznané společnosti BVR Institutssicherung GmbH a doplňkové dobrovolné zajišťovací instituce Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. Tyto mají jako institucionální systémy ochrany za úkol odvrátit nebo napravit hrozící nebo stávající ekonomické problémy institucí, které jsou jejich členy (institucionální ochrana). Všechny členské instituce těchto systémů ochrany si poskytují vzájemnou podporu za účelem zabránění vzniku platební neschopnosti. V rámci institucionální ochrany jsou chráněny také vklady klientů – tedy především spořicí vklady, vkladové listy, termínované vklady, vklady bez výpovědní doby a dluhopisy.

 

Pojištění vkladů jednoduše vysvětleno

Zdroj: Bundesverband der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken (BVR)

Jak chráníme Vaše vklady?

Finanční síť Volksbank a Raiffeisenbank byla první bankovní skupinou, která již v roce 1934 zavedla systém ochrany. Prostřednictvím tohoto systému se všechny členské banky vzájemně podporují, aby se vyhnuly platební neschopnosti a zejména chránily vklady klientů. V rámci této tzv. institucionánlní ochrany byl vyvinut systém včasného varování, který má včas odhalit hospodářské potíže členských bank a následně umožňuje včasné zavedení preventivních opatření. Pokud by i přesto potřebovala některá z bank pomoc, existuje společný fond, ze kterého je postižená banka podporována, aby Váš vklad zůstal v bezpečí.  

Dvojitá ochrana Vašich vkladů

Vedle dobrovolné doplňkové institucionální ochrany prostřednictvím Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. splňuje BVR Institutssicherung GmbH, oficiálně uznána jako systém ochrany vkladů, také zákonné požadavky na zajištění bezproblémového odškodnění v souladu s evropskými právními předpisy a německým zákonem o ochraně vkladů (Einlagensicherungsgesetz) v případě platební neschopnosti banky.