Environmentální, sociální a ekonomická udržitelnost

Naše strategie a organizace

Udržitelný, odpovědný a na budoucnost orientovaný hospodářský rozvoj našeho regionu nám leží na srdci. Hospodářství v Plzeňském a Karlovarském kraji je pro nás stejně důležité jako ve Weidenu i.d. Opf a okresech Neustadt an der Waldnaab a Tirschenreuth v Německu.

Pro nás nejdůležitější

Naše závazky chceme plnit prostřednictvím odpovědného řízení společnosti, úspěšného řízení rizik, péčí o naší dobrou pověst, funkčním a účinným Compliance-Management systémem. Ale také prostřednictvím tématu udržitelnosti, které vnímáme komplexně a které se týká všech oblastí banky. V naší strategii udržitelnosti jsme definovali oblasti naší činnosti "Hospodářství - Sociální oblast - Životní prostředí". Naším cílem je se neustále zlepšovat a rozvíjet se v těchto oblastí a od toho se odvíjí i naše strategické cíle a další plánování.

Hlavní zásady naší strategie udržitelnosti:

  • řízení společnosti: orientace na klienta, otevřenost, důvěra, odpovědnost, pragmatismus, sociální cítění, udržitelnost
  • udržitelnost jako hlavní cíl
  • zodpovědný a atraktivní zaměstnavatel
  • udržitelná obchodní činnost
  • sociální angažovanost

Komplexní téma ''udržitelnosti'' je organizačně přiděleno p. Bernhardu Wolfovi jako předsedovi představenstva banky.

Pro zavádění nových opatření v oblasti udržitelnosti a optimalizací stávajících ustanovila banka pracovní skupinu pro udržitelnost. Pracovní skupina se schází v pravidelných intervalech a průběžně dohlíží na celý proces udržitelnosti, od analyzování současného stavu, monitorování jednotlivých opatření, až po vypracování strategie udržitelnosti.