Důležité bezpečnostní pokyny pro Vaše elektronické bankovnictví

Bezpečnostní opatření pro Váš počítač

 • Při přihlašování do elektronického bankovnictví vždy zkontrolujte, zda je v adresním řádku prohlížeče adresa https://banking.vr-nopf.cz a zda je spojení zabezpečené - obrázek uzavřeného zámku. Po kliknutí na zámek se zobrazí informace o zabezpečeném připojení a certifikátu

 • Používejte aktuální operační systém, aktuální internetový prohlížeč a instalujte pravidelně automatické aktualizace softwaru.

 • Za účelem bezpečnosti byste si měli nainstalovat antivirový program a firewall a udržovat je aktualizované.

 • Dbejte na to, aby s počítačem, který využíváte k elektronickému bankovnictví, pracovalo co možná nejméně osob.

 • K vyhledávání v internetu a k elektronickému bankovnictví byste měli používat vždy jeden uživatelský účet, který nemá administrátorská oprávnění.

 • Nevyužívejte k elektronickému bankovnictví veřejný počítač nebo veřejnou lokální bezdrátovou síť (WIFI ) – nemáte žádné informace o jejich zabezpečení.

 • Chraňte Vaše vlastní WIFI spojení prostřednictvím šifrování.

 • Stahujte programy a mobilní aplikace výhradně z důvěryhodných zdrojů.

Důležité pokyny k bezpečnosti Vašeho elektronického bankovnictví

 • Zacházejte s přístupovými daty pečlivě a opatrně. Neukládejte hesla nebo jména uživatelů v prohlížeči nebo na pevném disku.

 • Neotvírejte a nestahujte přílohy a odkazy z pochybných e-mailů. Prověřte nejprve emailovou adresu odesílatele, věnujte pozornost gramatickým chybám nebo špatné češtině/němčině. Podvodné nebo pochybné e-maily byste měli ihned smazat.

 • Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG se Vás nikdy nebude telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS dotazovat na Vaše přístupová data k elektronickému bankovnictví.

 • Zkontrolujte správnost údajů transakce, než pomocí digipasu potvrdíte provedení platby.

 • Sjednejte si s Vaší bankou co možná nejnižší limit pro platební převody.

 • Kontrolujte pravidelně obraty na Vašem účtu.

 • Používejte vždy silná hesla – nejlépe kombinaci malý a velkých písmen ve spojení s číslicemi a znaky za dodržení délky hesla - a provádějte pravidelně jejich změnu. Nikdy nepoužívejte hesla, která lze snadno uhádnout, jako např. datum narození nebo jména osob či zvířat žijících ve Vaší domácnosti nebo číselnou řadu jako např. 1234 atd.

 • Z bezpečnostního důvodu Vás systém elektronického bankovnictví jednou ročně vyzve ke změně hesla.

 • V případě podezření ohledně zneužití Vašich přístupových dat (heslo/PIN) ohlaste vše neprodleně Vaší bance, a to osobně nebo na telefonním čísle +420 354 524 511. Vaše heslo/PIN můžete zablokovat také trojnásobným chybným pokusem o přihlášení do elektronického bankovnictví.