Podezření na zneužití přístupových údajů do internetbankingu

  • při podezření na zneužití přístupových údajů k internetbankingu ohlaste tuto událost co nejdříve telefonicky na +420 354 524 511 nebo osobně na kterékoliv z našich poboček, popřípadě můžete 3 chybnými pokusy o zadání Vaše heslo/PIN zablokovat. Poté již nebude možné se pomocí tohoto hesla/PINu přihlásit do Vašeho internetbankingu. Pro odblokování hesla/PINu je potřeba kontaktovat svého poradce a heslo si nechat odblokovat, nebo osobně navštívit pobočku a vyžádat si nové heslo v obálce.


  • heslo/PIN si můžete libovolně změnit

  • z bezpečnostních důvodů Vás systém jednou za rok vyzve ke změně hesla/PINu

  • Heslo/PIN nesmí být jednoduché, musí splňovat bezpečnostní pravidla a nesmí být podobné předchozímu heslu nebo uživatelskému jménu