Jak postupovat při ztrátě nebo krádeži platební karty

1. Zablokovat platební kartu

  • Telefonicky na lince 354 524 511
  • Na Call Centru (ČSOB, jen pro  blokaci karty): +420 495 800 111  (nepřetržitý provoz)
  • Na všech pobočkách Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG

2. Váš účet je chráněn

Platební karta bude od momentu nahlášení ztráty nebo krádeže trvale zablokována proti zneužití a od tohoto momentu banka přebíra veškerou odpovědnost.

3. Na pobočce žádejte o vydání náhradní karty z důvodu ztráty / odcizení