Povinné informace

Pflichtinformationen

Přehled o úplatě za poskytnuté služby podle §§ 199 a 200 zákona č. 370/2017 Sb. Zákon o platebním styku

Informationen zur Entgelttransparenz nach §§ 199 und 200 des Gesetzes Nr. 370/2017 Gbl. über den Zahlungsverkehr

Liquiditätsmanagementtools nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Weiterführende Informationen

In dem folgenden PDF-Dokument finden Sie detaillierte Informationen zu den Liquiditätsmanagementtools nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) anlässlich ihrer gesetzlichen Einführung.

Pojištění vkladů a institucionální ochrana:

Einlagensicherung

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG je členem úředně uznané společnosti BVR Institutssicherung GmbH a doplňkové dobrovolné zajišťovací instituce Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.

www.bvr-institutssicherung.de
www.bvr.de/SE

Garanční systém finančního trhu, Česká republika:

https://www.garancnisystem.cz/o-pojisteni-vkladu/

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
(Česká republika)

Mimosoudní řešení sporů

Klient, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku, je oprávněn obrátit se v případě právního sporu plynoucího ze smlouvy s bankou na finančního arbitra České republiky (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1). Podle povahy sporu může být k mimosoudnímu řešení příslušný i jiný orgán. V případě konkrétního sporu vynaloží klient a banka maximální úsilí vyřešit spor smírnou cestou. Nepodaří-li se to, informuje banka klienta o orgánu příslušném k mimosoudnímu řešení daného sporu.

Außergerichtliche Streitbeilegung

Der Kunde, der ein Verbraucher im Sinne von § 419 Gesetz Nr. 89/2012 Bürgerliches Gesetzbuch ist, ist berechtigt sich im Fall einer Rechtsstreitigkeit aus dem Vertrag mit der Bank an den Finanční arbitr České Republiky / Finanzschiedsrichter der Tschechischen Republik (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69,110 00 Prag 1) zu wenden. Nach Maßgabe der Art der Streitigkeit kann zur außergerichtlichen Beilegung auch ein anderes Organ zuständig sein. Im Fall eines konkreten Streitfalles werden sich der Kunde und die Bank nach besten Kräften bemühen, den Streit einvernehmlich zu lösen. Sollte dies nicht gelingen, wird die Bank den Kunden über das zur außergerichtlichen Beilegung des betreffenden Streites zuständige Organ informieren.