Impressum

Poskytovatel:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG,

jednající prostřednictvím odštěpného závodu Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb

Kubelíkova 4
350 02 Cheb
Česká republika

Tel.:    00420 354 524-511
Fax:     00420 354 524-519
E-Mail: info@vr-nopf.cz


Zastoupena vedoucím odštěpného závodu:

Rainerem Lukasem

Obchodní rejstřík:

oddíl A, vložka 3026, 25. 01. 1994

Rejstříkový soud:

Krajský soud v Plzni

Sídlo zahraničního odštěpného závodu:

Cheb

IČO:

00671126

DIČ:

CZ00671126

Auditorská asociace:

Příslušnou auditorskou asociací ve smyslu § 54 německého zákona o družstvech je Genossenschaftsverband Bayern e. V., Mnichov, Německo, www.gv-bayern.de.

Orgán dohledu:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
Německo

www.bafin.de

popř.

příslušný orgán dohledu pro otázky zájmu spotřebitelů:

Česká narodní banka

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Česká republika

http://www.cnb.cz

Pojištění vkladů a institucionální ochrana:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG je členem úředně uznané společnosti BVR Institutssicherung GmbH a doplňkové dobrovolné zajišťovací instituce Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.

www.bvr-institutssicherung.de
www.bvr.de/SE

Garanční systém finančního trhu, Česká republika:

https://www.garancnisystem.cz/o-pojisteni-vkladu/

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
(Česká republika)


Údaje k rejstříku pojišťovacích zprostředkovatelů:

Česká narodní banka

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Česká republika

http://www.cnb.cz, volba „Dohled a regulace“/„Seznamy a evidence“

Evropská platforma pro řešení sporů on-line (ODR platforma):

Evropská elektronická platforma pro řešení spotřebitelských sporů


Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line mají spotřebitelé možnost, řešit spotřebitelské spory, vzniklé v souvislosti s on-line uzavřenými kupními smlouvami nebo smlouvami o poskytování služeb, mimosoudní cestou prostřednictvím elektronické platformy (ODR platforma). Tuto platformu naleznete pod odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Naše emailová adresa: info@vr-nopf.cz

 

 

Povinné informace:

Vezměte prosím také na vědomí následující povinné informace zde.