Chráněný účet

Od 1. července 2021 může klient s exekucí na platebním účtu požádat u své banky o chráněný účet, jehož prostřednictvím může disponovat s finančními prostředky, tzv. chráněným příjmem.

O založení Chráněného účtu můžete požádat na kterékoliv naší pobočce v České republice.

Podmínkou pro založení chráněného účtu je exekuce na účtu vedeném ve Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG v České republice a doložení potvrzení exekutora o čísle či číslech účtů, ze kterých budou vyplácené takzvané nepostižitelné částky. Tedy peníze, na které se exekuce nevztahuje. Bez doložení tohoto potvrzení není možné chráněný účet založit.

Prosíme, abyste před návštěvou pobočky s žádostí o otevření tohoto účtu nejprve kontaktovali exekutora a požádali ho o vyhotovení tohoto potvrzení.

Chráněný účet vedený u Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb má vždy předčíslí "676-".

Více o chráněném účtu je možné zjistit na stránkách České národní banky - zde