VR CZ iBanking

Spravujte české účty na Vašem smartphonu

S aplikací máte všechny funkce českého internetového bankovnictví ve Vašem smartphonu a české účty plně pod kontrolou.

Co nabízí aplikace VR CZ iBanking?

 • jednoduchý a moderní design
 • přehled všech českých účtů
 • přehled provedených transakcí, stažení výpisu
 • zadávání platebních příkazů (jednorázové a trvalé příkazy, SEPA a zahraniční platby)
 • aktuální kurzovní lístek
 • komunikace s bankou prostřednictví zpráv
Aplikace nefunguje

Aby aplikace VR CZ iBanking opět správně fungovala, odinstalujte ji ze svého mobilního zařízení a následně opět stáhněte.

VR CZ iBanking

Verwalten Sie tschechische Konten auf Ihrem Smartphone

Mit der App haben Sie alle Funktionen des tschechischen Internetbankings auf Ihrem Smartphone und Ihre tschechischen Konten voll im Griff.


Was bietet die VR CZ iBanking App?

Einfaches und modernes Design

 

 • Übersicht über alle tschechischen Konten
 • Übersicht der getätigten Transaktionen
 • Auszüge zum Herunterladen
 • Erfassung von Zahlungsaufträgen in der Tschechische Krone
 • Liste der aktuellen Wechselkurse
 • Kommunikation mit der Bank über Nachrichten

 

Die App funktioniert nicht

Damit die VR CZ iBanking App wieder richtig funktioniert, deinstallieren Sie sie von Ihrem mobilen Gerät und laden Sie sie erneut herunter.