Orgány banky

Představenstvo banky

Thomas Ludwig, Rainer Lukas, Thomas Wirth, Bernhard Wolf

Dozorčí rada banky

Dozorčí rada dohlíží na představenstvo banky a kontroluje výsledky hospodaření. Spolu s představenstvem se aktivně podílí na budování politiky banky.